Andre produkter

Datamaskinsøk

Med innstillingene for datamaskinsøk kan du tilpasse søkene som Norton 360 Online kjører på datamaskinen. Med datamaskinsøk kan du spesifisere forskjellige typer søk, for å oppdage og hindre virusinfeksjoner på datamaskinen. Søkene er Søk i komprimerte filer, Søk etter rootkits og stealth-elementer, Søk etter sporingsinformasjonskapsler og Automatisk Microsoft Office-søk. Du kan konfigurere følgende alternativer:

Alternativer for Datamaskinsøk

Alternativer

Beskrivelse

Råd

Smarte definisjoner

Med alternativet Smarte definisjoner i Norton 360 Online kan du velge mellom kjernesettet av virusdefinisjoner og hele settet av virusdefinisjoner i LiveUpdate-økter.

Når Smarte definisjoner er på, aktiverer Norton 360 Online kjernesettet med virusdefinisjoner, som inneholder de viktigste virusdefinisjonene som kreves for de nyeste sikkerhetstruslene Symantec har funnet. Hvis du slår på Smarte definisjoner, brukes mindre tid på å laste ned og installere definisjonene, og systemet starter raskere. Du får også rundt 20 - 30 MB ekstra diskplass. Kjernesettet gir derfor bedre datamaskinytelse.

Når alternativet Smarte definisjoner er slått av, aktiverer Norton 360 Online hele settet med virusdefinisjoner, som inneholder alle virusdefinisjoner for hvert trusselelement Symantec vet om.

Når denne funksjonen er aktivert, er du godt beskyttet mot aktive trusler.

Søk i komprimerte filer

Gjennomsøker og reparerer filer inni komprimerte filer.

Som standard er alternativet Søk i komprimerte filer aktivert. Da søker Norton 360 Online etter og oppdager virus og andre sikkerhetsrisikoer i filer som ligger inni komprimerte filer. Når Norton 360 Online kjører et slikt søk, pakker den ut filer for å kunne se etter trusler i dem.

Norton 360 Online gjennomsøker og reparerer ikke passordbeskyttede komprimerte filer.

De andre alternativene i denne delen kan kun konfigureres når du slår på alternativet Søk i komprimerte filer. Dette gjelder følgende innstillinger:

 • Smart søk

  Norton 360 Online pakker ut og gjennomsøker maksimalt 2 GB med data fra en komprimert fil. På denne måten hindrer Smart søk at søket stopper opp med én komprimert fil som inneholder store mengder data. Slik går søket raskere.

  Alternativet Smart søk er som standard aktivert.

  Når Smart søk er aktivert, gjennomsøker ikke Norton 360 Online alle de vanlige ikke-beholdertypene som finnes på harddisken. Norton 360 Online hopper over følgende ikke-beholdere: .dll, .gif, .png, .jpg, .asf, .avi, .bmp, .htm, .ini, .css, .cur, .fon, .ico, .inf, .sys, .ttf og .wav.

  Hvis en beholderfil har et filformat som ikke kjennetegner beholderfiler, regner ikke Norton 360 Online det som en beholderfil, og hopper over filen. Norton 360 Online søker imidlertid gjennom alle filer du mottar per e-post, selv når Smart søk er slått på.

  Hvis du slår av Smart søk, gjennomsøker Norton 360 Online alle filtyper, uavhengig av filendelse.

 • Fjern infiserte mapper

  Når dette alternativet settes til Automatisk, sletter Norton 360 Online de infiserte komprimerte mappene automatisk fra datamaskinen. Selv om bare en av filene i en komprimert mappe er infisert, sletter Norton 360 Online hele mappen og alt innhold.

  Men hvis du setter dette alternativet til Spør meg, varsler Norton 360 Online deg når den oppdager en infisert komprimert mappe.

Du mottar mange komprimerte filer som er infisert gjennom e-postmeldinger eller gjennom nedlastinger fra Internett. La denne funksjonen være på for å garantere at Norton 360 Online kontrollerer de komprimerte filene som er infiserte.

Norton 360 Online opprettholder et høyere sikkerhetsnivå ved å gjennomsøke alle komprimerte filer automatisk.

Automatisk Microsoft Office-søk

Søker gjennom Microsoft Office-filer når du åpner dem.

Som standard er alternativet Automatisk Microsoft Office-søk deaktivert. Hvis du aktiverer dette alternativet, gjennomsøkes Microsoft Office-filer automatisk.

Dersom du endrer dette valget, lukk alle Microsoft Office-programmer slik at endringene kan tre i kraft.

Denne funksjonen bør være slått på, slik at Norton 360 Online kan gjennomsøke alle Microsoft Office-dokumentene du mottar gjennom e-post eller nedlasting på Internett. Dette alternativet er som standard deaktivert. Norton 360 Online opprettholder et høyere sikkerhetsnivå ved å gjennomsøke alle Microsoft Office-filer automatisk.

Søk etter rootkits og stealth-elementer

Søker etter rootkits og andre sikkerhetsrisikoer som kan være skjult på datamaskinen.

Pass på at denne funksjonen alltid er slått på, for å hindre skjulte programmer i å påvirke operativsystemet på datamaskinen.

Søk på nettverksstasjoner

Søker gjennom nettverksstasjonene datamaskinen er koblet til. Norton 360 Online utfører søk på nettverksstasjoner ved fullstendige systemsøk og tilpassede søk. Alternativet Søk på nettverksstasjoner er som standard aktivert. Hvis du deaktiverer dette alternativet, søker ikke Norton 360 Online gjennom nettverksstasjoner.

Du bør la denne funksjonen være aktivert hele tiden, slik at Norton 360 Online kan søke gjennom alle nettverksstasjonene.

Heuristisk beskyttelse

Søker gjennom datamaskinen for å beskytte mot ukjente sikkerhetstrusler.

Norton 360 Online bruker heuristisk teknologi for å kontrollere mistenkelige trekk ved en fil, og kategorisere den som infisert. Den sammenligner trekkene ved filen med en kjent, infisert fil. Hvis filen har nok mistenkelige trekk, identifiserer Norton 360 Online den som infisert med en trussel.

Du får følgende alternativer:

 • Aggressiv

  Med denne funksjonen kan du konfigurere Norton 360 Online til å utføre et grundig, heuristisk søk etter filer på datamaskinen. Denne innstillingen er veldig følsom, og kan føre til feilvurderinger. Denne innstillingen er meget følsom, og kan gi uriktige treff. Dette anbefales for avanserte brukere som alltid har datamaskinen koblet til Internett.

 • Automatisk

  Med denne funksjonen kan du få Norton 360 Online til å oppdage og fjerne filer identifisert som infiserte, automatisk. Denne konfigurasjonen er den anbefalte innstillingen.

 • Av

  Slår av heuristisk beskyttelse.

Denne funksjonen bør være på, slik at Norton 360 Online kan oppdage nye og ukjente virus proaktivt, ved å analysere kjørbare filers oppbygging, oppførsel og andre egenskaper.

Søk etter sporingsinformasjonskapsler

Søker etter de små filene som programmer kan plassere på datamaskinen for å spore aktivitetene dine.

Sporingsinformasjonskapslene kan rapportere denne informasjonen til en tredjepart. Du kan angi hvordan du vil at Norton 360 Online skal reagere på sporingskapsler.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Fjern

  Fjerner sporingskapsler automatisk.

  Norton 360 Online isolerer ikke sporingskapsler. Hvis du velger å fjerne sporingskapsler, kan du ikke gjenopprette dem fra isolasjon.

 • Ignorer

  Ignorerer oppdagede sporingskapsler automatisk.

 • Spør meg

  Gir deg mest mulig kontroll, ved å varsle deg når sporingsinformasjonskapsler registreres.

  Du kan velge å fjerne eller ignorere sporingsinformasjonskapsler.

Fullstendig systemsøk

Kjører et fullstendig systemsøk på datamaskinen.

Norton 360 Online kjører et fullstendig systemsøk mens datamaskinen er inaktiv. Etter at søket er fullført, kan du se sammendraget av søkeresultatene og utføre nødvendige tiltak når du bruker datamaskinen igjen.

Du kan bruke alternativet Konfigurer til å planlegge det fullstendige systemsøket.

Antall tråder ved manuelle søk

Her kan du velge hvor mange tråder Norton 360 Online bruker ved manuelle søk.

Tråder er undergrupper av en prosess, som deler prosessressurser, men som kjører uavhengig av hverandre. Tråder hjelper til ved parallell kjøring av et program, for å la programmet operere raskere i et miljø med flere prosessorer.

Norton 360 Online støtter flertrådssøk på datamaskinen. Det bruker det antallet tråder du angir i rullegardinlisten, til søk. Hvis du f.eks. velger alternativet 8 i rullegardinlisten, bruker Norton 360 Online åtte tråder til å prosessere det manuelle søket. Hvis du velger alternativet Automatisk, bruker Norton 360 Online et antall tråder basert på hvor mange fysiske prosessorkjerner du har. Norton 360 Online bruker dobbelt så mange fysiske prosessorkjerner som du har. Hvis du f.eks. har en tokjerneprosessor (dual-core), og du velger Automatisk, bruker Norton 360 Online fire tråder ved søk. Dermed kjøres trådene samtidig, og hver prosessor kjører én tråd for å prosessere søket. Automatisk er valgt som standard.

Norton 360 Online støtter ikke flertrådssøk for Hurtigsøk.

Om innstillinger for søk og risikoer

Om Norton 360 Online-søk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15462912_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 29/09/2011