Andre produkter

Sanntidsbeskyttelse

Alternativer for sanntidsbeskyttelse styrer gjennomsøking og overvåking av datamaskinen. Du kan bruke alternativene for sanntidsbeskyttelse til å bestemme hva som skal gjennomsøkes og hva det skal letes etter under søket. Du kan også bestemme hva som skal skje når en sikkerhetsrisiko eller noe som ser ut til å være en risiko blir funnet.

Dette alternativet beskytter datamaskinen kontinuerlig, ved å se etter virus og andre sikkerhetsrisikoer. Det gir også avansert beskyttelse ved å proaktivt oppdage ukjente sikkerhetsrisikoer på datamaskinen.

Alternativer for sanntidsbeskyttelse

Alternativer

Beskrivelse

Råd

Auto-Protect

Auto-Protect lastes inn i minnet, og gir konstant beskyttelse mens du arbeider. Auto-Protect ser etter virus og andre sikkerhetsrisikoer hver gang du kjører programmet på datamaskinen. Det ser også etter virus når du setter inn flyttbare medier, går på nettet eller bruker dokumentfiler du har mottatt eller opprettet. Den overvåker også datamaskinen med tanke på uvanlig aktivitet som kan være tegn på en aktiv trussel.

Du kan beskyttes med følgende alternativer:

 • Hurtigbufring

  Øker ytelsen til datamaskinen. Hvis du aktiverer dette alternativet, fører Norton 360 Online en logg over filer som åpnes ofte. Norton 360 Online søker ikke gjennom disse loggførte filene, selv ikke når du starter datamaskinen på nytt.

 • Søk i flyttbare medier

  Ser etter oppstartvirus når du bruker flyttbare medier. Når det flyttbare mediet er blitt gjennomsøkt for systemvirus, gjennomsøkes det ikke igjen før det settes inn på nytt eller formateres. Hvis du fremdeles mistenker at et oppstartsvirus infiserer flyttbare medier, må du sørge for at Auto-Protect er slått på, slik at du kan søke gjennom det flyttbare mediet på nytt. Auto-Protect søker gjennom det flyttbare mediet når du setter det inn og åpner det fra Min datamaskin. Du kan også gjennomsøke det manuelt for å kontrollere at det ikke er infisert.

Start datamaskinen på nytt dersom du ikke kan få tilgang til Auto-Protect. Når Auto-Protect oppdager og fjerner en trussel, som et oppstartssektorvirus, gir Norton 360 Online deg beskjed om å starte datamaskinen på nytt. For å fjerne trusselen helt må du starte datamaskinen på nytt. Du får ikke tilgang til Auto-Protect igjen før du har startet maskinen på nytt.

La alltid Auto-Protect være slått på, for å hindre at virus infiserer datamaskinen. Auto-Protect kjører i bakgrunnen, uten å forstyrre deg mens du arbeider.

Auto-Protect vil automatisk:

 • Oppdage og beskytte datamaskinen mot alle typer virus, inkludert makrovirus, oppstartssektorvirus og minneresidente virus.

 • Oppdager og beskytter datamaskinen mot alle typer trojanske hester, ormer og annen skadelig kode.

 • Kontrollerer alle filer du laster ned fra Internett, inkludert Java-appleter og Active X-kontroller, for å beskytte datamaskinen mot virus.

 • Ser etter virus hver gang, for at systemet ditt skal være sikkert til enhver tid. Kontrollerer for virus når du kjører programmer på datamaskinen, setter inn flyttbare media, og endrer eller åpner dokumenter.

 • Overvåker datamaskinen med tanke på uvanlig aktivitet som kan være tegn på et aktivt virus.

SONAR-beskyttelse

Gir sanntidsbeskyttelse mot trusler, og oppdager ukjente sikkerhetsrisikoer på datamaskinen proaktivt

Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) identifiserer spirende trusler basert på oppførselen til tilleggsprogrammer. SONAR er raskere enn de tradisjonelle, signaturbaserte trusseloppdagingsteknikkene. SONAR oppdager og beskytter datamaskinen mot skadelig kode, selv før nye virusdefinisjoner er tilgjengelige gjennom LiveUpdate.

SONAR-beskyttelse omfatter følgende alternativer:

 • SONAR avansert modus

  Norton 360 Online gir deg best kontroll over lavrisikotrusler hvis dette alternativet er slått på.

 • Fjern risikoelementer automatisk

  Med dette alternativet oppfører lavrisikotrusler seg som høyrisikotrusler når SONAR avansert modus er aktivert. Da fjerner Norton 360 Online trusselen automatisk, og varsler deg.

 • Fjern risikoelementer hvis jeg ikke er til stede

  Med dette alternativet kan Norton 360 Online fjerne lavrisikotrusler automatisk dersom det ikke får noen respons fra deg mens alternativet SONAR avansert modus er aktivert.

 • Vis blokkeringsvarsler fra SONAR

  Med dette alternativet kan du aktivere eller deaktivere blokkeringsvarsler fra SONAR. Norton 360 Online undertrykker blokkeringsvarsler fra SONAR hvis du angir alternativet Vis blokkeringsvarsler fra SONAR til Bare loggfør.

Du bør aktivere SONAR, for å beskytte datamaskinen mot spirende trusler.

Om SONAR-beskyttelse

Slå SONAR-beskyttelse av og på

Utelate sikkerhetstrusler fra søk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15462856_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 19/10/2011