Innstillinger for stillemodus

Norton Business Suite gir deg følgende alternativer i innstillingene for stillemodus:

Stillemodus (manuelt)

Du kan slå på dette alternativet manuelt for en bestemt periode.

Fullskjermsøk

Norton Business Suite aktiverer dette alternativet automatisk når det oppdager et fullskjermprogram, og deaktiverer det når du slutter å bruke dette programmet.

Stillemodus (automatisk)

Norton Business Suite aktiverer dette alternativet automatisk når det oppdager at datamaskinen brenner en plate eller tar opp et TV-program med Media Center. Norton Business Suite slår også på stillemodus automatisk når du kjører et program som er inkludert i listen Programmer i automatisk stillemodus. Norton Business Suite slår av automatisk stillemodus når platebrenningen eller TV-opptaket er fullført. Norton Business Suite slår også av automatisk stillemodus når det ikke lenger registrerer kjørende forekomster av programmene i listen Programmer i automatisk stillemodus.

Norton Business Suite holder tilbake varsler og beskjeder, og stanser de fleste bakgrunnsaktiviteter midlertidig, ut fra hvilket stillemodusalternativ du har valgt. Du kan bruke følgende alternativer for stillemodus:

Innstillinger

Funksjon

Beskrivelse

Råd

Stillemodus (manuelt)

Når du slår på Stillemodus (manuelt), aktiveres stillemodus i en angitt periode. Du kan aktivere stillemodus i perioder på én time, to timer, fire timer, seks timer eller ett døgn.

Når stillemodus er aktivert, undertrykker Norton Business Suite alle varsler, og bakgrunnsaktivitetene stanses midlertidig i perioden du angir. Etter den angitte perioden deaktiverer Norton Business Suite manuell stillemodus. Du kan også når som helst deaktivere stillemodus. Aktivitetene som er stanset midlertidig, kjøres etter at stillemodus er deaktivert.

Sørg for at alternativet Stillemodus er slått på før du utfører viktige oppgaver på datamaskinen.

Fullskjermsøk

Når du aktiverer Fullskjermsøk, oppdager Norton Business Suite automatisk programmer som kjøres i fullskjermmodus, og stillemodus aktiveres. Dette alternativet er som standard aktivert.

Norton Business Suite betrakter også Media Center Extender-økter som et aktivt fullskjermprogram, og slår på stillemodus.

Når stillemodus er aktivert, undertrykker Norton Business Suite de fleste av varslene og stanser bakgrunnsaktivitetene. Bare aktiviteter som beskytter datamaskinen mot virus og andre sikkerhetsrisikoer, kjøres. Aktivitetene som stanses, kjøres etter at du avslutter programmer i fullskjermmodus.

Sørg alltid for at alternativet Fullskjermsøk er aktivert, for å undertrykke varsler og stanse bakgrunnsaktivitet midlertidig når du kjører programmer i fullskjermmodus. Ved å redusere antall bakgrunnsaktiviteter, forbedres datamaskinens ytelse. Når dette alternativet er på, slipper du å avbrytes mens du bruker Media Center Extender.

Platebrenning med IMAPI 2.0

Når du aktiverer alternativet Platebrenning med IMAPI 2.0, starter Norton Business Suite automatisk stillemodus når det oppdager at du brenner plater på datamaskinen. Alternativet Platebrenning med IMAPI 2.0 er som standard aktivert. Norton Business Suite holder deretter tilbake bakgrunnsaktiviteter for å forbedre ytelsen til platebrenningen. Programmet fortsetter imidlertid å vise varsler og beskjeder. Etter at platebrenningen er fullført, slår Norton Business Suite av automatisk stillemodus.

Norton Business Suite slår på automatisk stillemodus med én gang du begynner å brenne en CD eller DVD med et Media Center-program. Når automatisk stillemodus er slått på, slås den ikke av før platebrenningen er fullført. Du kan ikke slå av automatisk stillemodus under platebrenningen ved å slå av alternativet Platebrenning med IMAPI 2.0 i vinduet Innstillinger.

Norton Business Suite støtter følgende Media Center-programmer for platebrenning, og slår på automatisk stillemodus når de starter:

  • IMAPI 2.0

  • J. River Media Center (versjon 13.0.125 og nyere)

Kontroller at alternativet for opptak med Media Center er aktivert før du brenner en plate. Dette sikrer maksimal utnyttelse av systemets ressurser, og bedre ytelse ved brenning.

TV-opptak med Media Center

Når du aktiverer alternativet TV-opptak med Media Center, starter Norton Business Suite automatisk stillemodus når det oppdager at du tar opp et TV-program. Alternativet TV-opptak med Media Center er som standard aktivert. Norton Business Suite holder deretter tilbake bakgrunnsaktiviteter for å forbedre ytelsen til opptaket. Programmet fortsetter imidlertid å vise varsler og beskjeder. Etter at opptaket er fullført, slår Norton Business Suite av automatisk stillemodus.

Norton Business Suite slår på automatisk stillemodus med én gang du starter TV-opptaket. Når automatisk stillemodus er slått på, slås den ikke av før opptaket er fullført. Du kan ikke slå av automatisk stillemodus under TV-opptaket ved å slå av alternativet TV-opptak med Media Center i vinduet Innstillinger.

Norton Business Suite støtter følgende Media Center-programmer, og slår på automatisk stillemodus når de starter:

  • Windows Media Center

    Det kan hende at du må starte datamaskinen på nytt etter at du har installert Norton Business Suite for at automatisk stillemodus skal bli aktivert når du bruker Windows Media Center til å ta opp TV-programmer.

  • J. River Media Center (versjon 13.0.125 og nyere)

Kontroller at alternativet for opptak med Media Center er aktivert før du tar opp et tv-program. Dette sikrer maksimal utnyttelse av systemets ressurser, og bedre ytelse ved opptak.

Alternativet TV-opptak med Media Center vil eventuelt ikke fungere på 64-biters versjoner av Windows 7 eller nyere. Hvis datamaskinen kjører på 64-biters versjonen av Windows 7 eller nyere, vil ikke Norton Business Suite oppdage opptak av TV-programmer på datamaskinen.

Egendefinerte programmer

I Egendefinerte programmer får du se alle programmer du har valgt at Norton Business Suite skal slå på automatisk stillemodus for. Du kan legge programmer til Egendefinerte programmer manuelt. Når Norton Business Suite oppdager en kjørende forekomst av et av programmene du har lagt til Egendefinerte programmer, slås automatisk stillemodus på. Programmet slår ikke av automatisk stillemodus før alle de kjørende forekomstene av programmene på listen over egendefinerte programmer, er avsluttet.

Når automatisk stillemodus er slått på, avbryter Norton Business Suite bakgrunnsaktiviteter, men varsler og beskjeder holdes ikke tilbake.

Du kan også fjerne et program fra Egendefinerte programmer.

Du bør legge alle programmer som bruker mye systemressurser, til Egendefinerte programmer. Når du legger programmer til Egendefinerte programmer, blir det lettere for Norton Business Suite å avbryte bakgrunnsaktiviteter midlertidig for å forbedre ytelsen til programmene.

Om Stille modus

Slå stillemodus av og på manuelt

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15462179_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 13/06/2013