Automatisk programstyring

Med denne funksjonen konfigureres innstillinger for Internett-tilkobling for webaktiverte programmer automatisk første gangen de kjøres. Når et program prøver å få tilgang til Internett første gang, oppretter Automatisk programstyring en regel for det.

Automatisk programstyring konfigurerer kun nettverkstilgang for de programversjonene Symantec gjenkjenner som sikre. Norton 360 Online blokkerer infiserte programmer som prøver å få tilgang til Internett, uavhengig av om Automatisk programstyring er slått på eller ikke. I slike tilfeller varsler Norton 360 Online deg om at programmet har blitt blokkert.

Alternativet Lær IPv6 NAT-traverseringstrafikk automatisk er kun tilgjengelig når Automatisk programstyring er slått på. Norton 360 Online tilbyr dette alternativet for at du skal kunne kontrollere nettverkstrafikken som bruker Teredo for å kommunisere med datamaskinen.

Hvis du ønsker å velge innstillinger for Internett-tilgang for programmene dine, kan du slå av Automatisk programstyring. Når et program prøver å få tilgang til Internett for første gang, får du et varsel om å konfigurere tilgangsinnstillingene. Du kan slå på Automatisk programstyring dersom du ikke ønsker å motta slike varsler.

Når du slår av Automatisk programstyring, vises et varsel. Symantec anbefaler at Automatisk programstyring alltid er aktivert. Hvis denne funksjonen deaktiveres, kan du komme til å foreta gale valg som kan forårsake at skadelige programmer blir tillatt eller at viktige Internett-programmer eller -funksjoner blir blokkert.

Etter at du har slått av Automatisk programstyring, kan du slå på Overvåkning av avanserte hendelser. Når du aktiverer Overvåkning av avanserte hendelser, får du flere varsler fra brannmuren.

Hvis du ikke ønsker å motta brannmurvarsler, kan du slå på Automatisk programstyring.

Om Smart brannmur

Om Avanserte innstillinger for Smart brannmur

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15457333_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 20/10/2011