Automatisk programstyring

Funksjonen Automatisk programstyring konfigurerer automatisk innstillinger for Internett-tilgang for nettaktiverte programmer når de kjøres for første gang. Når et program prøver å få tilgang til Internett første gang, oppretter Automatisk programstyring en regel for det.

Automatisk programstyring konfigurerer kun nettverkstilgang for de programversjonene Symantec gjenkjenner som sikre. Norton Business Suite blokkerer infiserte programmer som prøver å få tilgang til Internett, uavhengig av om Automatisk programstyring er slått på eller ikke. I slike tilfeller varsler Norton Business Suite deg om at programmet har blitt blokkert.

Alternativet Lær IPv6 NAT-traverseringstrafikk automatisk er kun tilgjengelig når Automatisk programstyring er slått på. Norton Business Suite tilbyr dette alternativet for at du skal kunne kontrollere nettverkstrafikken som bruker Teredo for å kommunisere med datamaskinen.

Du konfigurerer alternativet Automatisk programstyring med følgende innstillinger:

  • Aggressiv

    Gjør at Norton Business Suite varsler deg når et program med klareringsnivået Ikke bevist mottar trafikk. Du kan velge om du vil tillate eller blokkere trafikken etter at du har sett på omdømmeinformasjonen i brannmurvarselet. Når du velger dette alternativet, varsler ikke Norton Business Suite deg om utgående trafikk, uavhengig av programmets omdømme (Norton-klarert, godt, ikke bevist, dårlig eller farlig). Norton Business Suite tar automatisk avgjørelser om utgående trafikk.

  • Automatisk

    Gjør at Norton Business Suite kan ta avgjørelser automatisk når et program sender eller mottar trafikk. Når du velger dette alternativet, viser ikke Norton Business Suite brannmurvarsler i det hele tatt.

  • Av

    Slår av Automatisk programkontroll. Hvis du har valgt dette alternativet, må du angi innstillinger for Internett-tilgang manuelt for all innkommende og utgående trafikk i brannmurvarslene.

Når du slår av Automatisk programstyring, vises et varsel. Symantec anbefaler at Automatisk programstyring alltid står på Automatisk. Hvis denne funksjonen deaktiveres, kan du komme til å foreta gale valg som kan føre til at skadelige programmer blir tillatt eller at viktige Internett-programmer eller -funksjoner blir blokkert.

Hvis du ønsker å velge innstillinger for Internett-tilgang for programmene dine manuelt, kan du slå av Automatisk programstyring. Når et program prøver å få tilgang til Internett for første gang, får du et varsel om å konfigurere tilgangsinnstillingene. Du kan angi Automatisk programkontroll til Automatisk dersom du ikke ønsker å motta slike varsler.

Etter at du har slått av Automatisk programstyring, kan du slå på Overvåkning av avanserte hendelser. Når du aktiverer Overvåkning av avanserte hendelser, får du flere varsler fra brannmuren.

Hvis du ikke ønsker å motta brannmurvarsler, kan du angi Automatisk programkontroll til Automatisk. Hvis du manuelt ønsker å angi innstillinger for Internett-tilgang for programmer med Ikke bevist eller Dårlig klareringsnivå som mottar innkommende trafikk, kan du angi Automatisk programkontroll til Aggressiv.

Om Smart brannmur

Om Avanserte innstillinger for Smart brannmur

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15457333_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 29/07/2013