Automatisk fil-/skriverdelingsstyring

Med alternativet Automatisk fil-/skriverdelingsstyring kan du konfigurere fil- og skriverdeling på tvers av alle datamaskinene på nettverket.

I Windows XP kan du sette dette alternativet til , Spør meg eller Av. Når dette alternativet er satt til Spør meg, får du beskjed fra Norton Business Suite hver gang datamaskinen kobler seg til et nytt nettverk. Meldingen vises kun hvis datamaskinen oppfyller følgende kriterier:

  • Datamaskinen må ha minst én delt ressurs eller operativsystemet må være Windows Media Center.

  • Datamaskinen må bruke et privat IP-adresseområde

  • Datamaskinen må være tilkoblet en sikker trådløs eller trådet forbindelse

Norton Business Suite klassifiserer nettverket som Delt eller Beskyttet i henhold til hva du velger. Ressurser som filer og skrivere kan kun deles med andre datamaskiner på nettverket dersom klareringsnivået er satt til Delt.

I Windows 8, Windows 7 og Vista kan du sette alternativet Automatisk fil-/skriverdelingsstyring til eller Av. Alternativet er som standard satt til På.

Når Automatisk fil-/skriverdelingsstyring er slått på, tillater Norton Business Suite fil- og skriverdeling som er konfigurert gjennom Microsoft-nettverk. Denne aktiviteten krever imidlertid at datamaskinen på nettverket har fått tilgang til disse tjenestene på datamaskinen før den aktuelle versjonen av Norton Business Suite ble installert. Automatisk fil-/skriverdelingsstyring oppdager det automatisk dersom fil-/skriverdeling i Windows er aktivert, før eller etter installeringen av Norton Business Suite. Hvis nettverket ditt er Beskyttet ved installeringen av Norton Business Suite, men du deler en mappe, stilles nettverksklareringen automatisk til Delt.

Noen av funksjonene i Windows 7 og 8, som Home Media Experience, virker kun når klareringsnivået på nettverket som datamaskinen er koblet til, er stilt inn til Delt eller Full klarering. Når automatisk deling av fil/skriver er på, settes klareringsnivået på nettverket kun til Delt hvis sikkerhetskriteriene for deling oppfylles.

Kontroller at alle delte ressurser er beskyttet med passord når du bruker fil- og skriverdeling på nettverket.

Om Smart brannmur

Om generelle innstillinger for brannmur

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15457119_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 27/04/2012