Andre produkter

Tilbakestilling av brannmur

Alternativet Tilbakestilling av brannmur tilbakestiller Smart brannmur til standardtilstanden. Derfor viser Norton 360 Online en bekreftelsesdialogboks når du tilbakestiller brannmuren.

Alternativet Tilbakestilling av brannmur tilbakestiller brannmurinnstillinger, som brannmurregler og klareringskontrollinnstillinger. Hvis du tilbakestiller brannmuren, fjernes for eksempel alle egendefinerte regler eller innstillinger du har valgt. Tilbakestilling av brannmuren fjerner datamaskinene på AutoBlock-listen, og endrer også innstillingene for Klareringskontroll i Nettverkssikkerhetskartet. I Windows XP ber Norton 360 Online deg om å velge klareringsnivå for nettverket etter at du har tilbakestilt brannmuren. Varselet vises kun når sikkerhetskriteriene for deling oppfylles.

En hendelseslogg fører en liste over alle brannmuraktiviteter. Du kan vise loggfilene under kategorien Brannmur - Aktivitet i Sikkerhetslogg -vinduet.

Du kan klikke Tilbakestill for å sikre at de anbefalte brannmurreglene og -innstillingene er i bruk. Hvis du har egendefinert listen over uvanlige protokoller, tilbakestilles den til standard. Hvis du har slått på eller av avanserte brannmurfunksjoner, tilbakestilles disse til standard.

Brannmuren deaktiveres noen få sekunder mens den tilbakestilles.

Om Smart brannmur

Om Avanserte innstillinger for Smart brannmur

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15457115_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/10/2011