Andre produkter

Trafikkregler

Norton 360 Online omfatter flere forhåndsdefinerte trafikkregler for brannmuren. Disse reglene tilbyr nettverksfunksjoner og beskyttelse mot kjente Internett-risikoer.

Noen av brannmurreglene som vises som standard på listen, kan ikke endres. Du kan likevel se innstillingene for disse reglene ved å bruke alternativet Vis. Du kan bruke alternativet Endre for å tilpasse de andre reglene i listen. Du kan også legge til en ny regel. Den nye regelen vises som standard nederst på listen.

Reglene vises på listen i prioritert rekkefølge. Regler som er høyere på listen overstyrer regler lenger ned. Du kan endre rekkefølgen til reglene på listen.

Denne handlingen bør kun utføres av avanserte brukere eller nybegynnere som har veiledning av teknisk støtte.

Du kan også slå av en regel ved å fjerne merket i avmerkingsboksen. Noen av brannmurreglene som vises som standard kan ikke slås av.

Eksempler på standard brannmurregler omfatter følgende:

Standard innkommende ICMP

Standard utgående ICMP

Tillater alle typer utgående og sikre typer innkommende ICMP-meldinger (Internet Control Message Protocol)

ICMP-meldinger inneholder status- og kontrollinformasjon for nettverket.

Standard innkommende NetBIOS-navn

Standard innkommende NetBIOS

Tillater bruk av NetBIOS-navnetjenesten og NetBIOS-datagramtjenesten som brukes til fil- og skriverdeling i Microsoft-nettverk.

NetBIOS er et akronym for Network Basic Input/Output System. NetBIOS tilbyr navnetjeneste, øktstjeneste og datagramtjeneste. Navnetjeneste tilbyr løsing av navn. Øktstjeneste styrer økter for forbindelsesorienterte tjenester. Datagramtjeneste distribuerer datagram for forbindelsesorienterte tjenester.

Standard innkommende Bootp

Standard utgående Bootp

Tillater bruk av Bootp-tjenesten

Bootp er en forkortelse for Bootstrap Protocol, som gjør det mulig for datamaskinen å finne sin egen IP-adresse.

Du kan bruke kategorien Trafikkregler til å gjøre følgende:

  • Legge til en trafikkregel.

  • Gi nytt navn til en trafikkregel.

  • Endre en trafikkregels tilgangsinnstilling.

  • Endre prioritet for en trafikkregel.

  • Fjerne en trafikkregel.

Du kan opprette og tilpasse regler med følgende alternativer:

Legg til

Med dette alternativet kan du legge til en brannmurregel.

Legge til trafikkregler og programregler

Vis/endre

Med dette alternativet kan du vise eller endre innstillingene til en eksisterende brannmurregel.

Noen av brannmurreglene kan ikke endres. Disse reglene er avgjørende for at brannmuren skal fungere skikkelig.

Endre trafikkregler og programregler

Fjern

Med dette alternativet kan du fjerne en brannmurregel.

Noen av brannmurreglene kan ikke fjernes. Disse reglene er avgjørende for at brannmuren skal fungere skikkelig.

Fjerne en brannmurregel

Flytt opp / flytt ned

Med dette alternativet kan du endre prioriteten til brannmurregler på listen.

Endre brannmurreglers rekkefølge

Om generelle innstillinger for brannmur

Om trafikkregler

Legge til trafikkregler og programregler

Slå av en trafikkregel midlertidig

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15457111_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/10/2011