Andre produkter

File Insight

I vinduet File Insight kan du se detaljer om interessante filer på datamaskinen. I vinduet File Insight kan du se detaljer om filer på datamaskinen, sortert på en oversiktlig måte. Når du klikker på alternativene som er tilgjengelig i venstre rute, viser Norton 360 Online detaljer i høyre rute.

Denne informasjonen inkluderer generelle detaljer, informasjon om opprinnelse, ressursbruk samt hvilke handlinger filen har utført på systemet.

Vinduet File Insight vises kun for følgende filtyper:

 • .exe

 • .msi

 • .dll

 • .sys

 • .drv

 • .ocx

 • .loc

Vinduet File Insight har følgende kategorier i venstre rute:

Detaljer

Viser informasjon som stabilitetsrangering, klareringsnivå, fellesskapsbruk av filen og når filen ble utgitt.

Du kan se detaljer som signatur og datoen da filen ble opprettet. Du kan avgjøre om filen er en oppstartsfil, og når filen sist var i bruk.

Symantec analyserer bestemte opplysninger om en fil, f.eks. den digitale signaturen og hash-verdien, for å avgjøre klareringsnivået til filen. Symantec merker klarerte filer som Norton-klarerte. Du kan bruke alternativet Kontroller klarering nå til å se det gjeldende klareringsnivået til en fil. Du kan også klarere filer manuelt. Det kan f.eks. hende at klareringsnivået til en fil ikke er kjent, eller at den ikke er klarert, men du vet at filen hører til et velkjent program. I slike tilfeller kan du klarere filen manuelt ved hjelp av alternativet Klarer nå.

Du kan også vise hvor mye andre brukere i fellesskapet har benyttet seg av filen, for slik å avgjøre om den er genuin. Symantec bruker strenge, statistiske metoder til å avgjøre om en fil er trygg og kan klassifiseres som Godt.

Du kan bruke stabilitetsrangeringen for et program til å finne ut hvor ofte et bestemt program krasjer.

Stabilitetsrangeringer er globale og ikke regionspesifikke. Stabilitetsrangeringene kan variere etter operativsystemet.

Opprinnelse

Viser informasjon om opphavet til filen.

Opphavsinformasjonen til en fil er tilgjengelig hvis du lastet den ned eller opprettet den etter at du installerte Norton 360 Online. Du kan se URLen for kilden der filen ble lastet ned, hvis denne informasjonen er tilgjengelig. Du kan også vise seks nivåer med overordnede filer for filen. I tillegg kan du bestemme sikkerhetsnivået for filen.

Aktivitet

Gir opplysninger om ressursbruken til en prosess.

Du kan velge å vise følgende detaljer fra rullegardinlisten Vis :

 • Oppsummering : Viser ytelsesgrafen.

  Ytelsesgrafen hjelper deg å se hvilken effekt prosessen har på den samlede ressursbruken til datamaskinen. Du kan bruke alternativet Zoom til å få et forstørret bilde av ytelsesgrafen til prosessene som kjører på datamaskinen.

 • Ytelsesvarsel : Viser prosessens bruk av prosessor, minne og harddisk.

  Norton 360 Online viser kun detaljene når prosessen overskrider den definerte grensen for ressursbruk.

  Du kan bruke koblingen Ikke gi varsler om denne filen hvis du vil at Norton 360 Online skal slutte å overvåke programmet. Koblingen endres til Varsle om denne filen når Norton 360 Online stanser overvåkningen av programmet.

  Du kan bruke Innstillinger -koblingen i vinduet Innstillinger til å vise Administrasjonsinnstillinger.

 • Nettverk : Viser detaljer om nettverksaktiviteten til prosessen.

  Norton 360 Online viser kun detaljer når prosessen utfører en nettverksaktivitet. For hver nettverksaktivitet kan du se detaljer som IP-adresser og protokoll som er brukt.

 • Endring av kjørenøkkel : Viser detaljer om endring av Windows-registeret.

  Norton 360 Online viser plasseringen til Windows-registeroppføringen som ble lagt til eller endret. Norton 360 Online viser også en liste med programmer som har fått lagt til eller endret en Windows-registeroppføring. Dette alternativet er kun tilgjengelig dersom du har lagt til eller endret noen av Windows-registeroppføringene.

I tillegg kan du bruke alternativet Finn til å finne plasseringen til filen på datamaskinen. Du kan også bruke koblingen Les mer til å gå til den elektroniske veiledningen, hvis du vil vite mer om filen. Du kan bruke alternativet Kopier til utklippstavle til å kopiere dataene fra vinduet File Insight til utklippstavlen. Når du har kopiert innholdet til utklippstavlen, kan du åpne et dokument, lime inn dataene og lagre dokumentet.

Om Ytelsesvarsling

Kontrollere klareringsnivået til en fil

Om System Insight

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15457098_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/04/2011