Ytelsesprofiler for søk

Med innstillingene i Ytelsesprofiler for søk kan du konfigurere hvordan Norton 360 Online skal søke gjennom datamaskinen din, basert på den digitale signaturen og klareringsnivået til filene. Du kan konfigurere Norton 360 Online til å ekskludere filer med kjente digitale signaturer eller høye klareringsnivåer fra søket. På denne måten kan du gjøre søket lettere, raskere og mer effektivt.

Du kan konfigurere dette med en av følgene profiler:

Fullstendig søk

Utfør et fullstendig søk av datamaskinen med Norton 360 Online

Det fullstendige søket inkluderer gjennomsøking av alle filene på datamaskinen, uavhengig av klareringsnivå eller digital signatur.

Standardklarering

Norton 360 Online ekskluderer filer som er klarert av Norton fra søket

Norton 360 Online søker gjennom alle filer som har et annet klareringsnivå enn Norton-klarert.

God klarering

Norton 360 Online ekskluderer filer med kjente digitale signaturer eller høye klareringsnivåer fra søket

Norton 360 Online søker ikke gjennom filer med klareringsnivåene Norton-klarert eller brukerklarert. Det utelater også filer med høyt klareringsnivå. Det søker gjennom filer med følgende klareringsnivåer: Dårlig, Ikke bevist og Farlig, samt filer uten en digital signatur av klasse 3.

Norton 360 Online utfører et søk ut fra konfigurasjonen du angir i Ytelsesprofiler for søk.

Om Norton Insight

Konfigurere Ytelsesprofiler for søk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15457092_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 11/02/2011