Utelatelser / Lav risiko

Med alternativene Utelatelser / lav risiko kan du velge hvilke elementer du vil at Norton Business Suite skal utelate fra søk. Du kan velge hvilke elementer og sikkerhetsrisikoer du vil utelate fra Norton Business Suite-søk. Du kan utelate elementene både fra risikosøk og søk med Auto-Protect. Du kan også håndtere elementer med lav sikkerhetsrisiko som blir funnet på datamaskinen.

Utelatelser / lav risiko reduserer beskyttelsesnivået, og bør bare brukes hvis du har et spesielt behov for det.

Tabellen under viser Utelatelser / lav risiko -alternativer:

Lav risiko

Her kan du håndtere lavrisikoelementer på datamaskinen.

Norton Business Suite fjerner automatisk elementer med middels og høyt risikonivå.

Du kan angi hvordan du vil at Norton Business Suite skal reagere på lavrisikoelementer.

Velg mellom følgende alternativer:

  • Fjern

    Fjerner automatisk oppdagede elementer med lavt risikonivå.

  • Ignorer

    Ignorer automatisk oppdagede elementer med lavt risikonivå.

  • Spør meg

    Gir deg høyest grad av kontroll når en risiko oppdages. Du velger hva du vil gjøre ved hvert trinn i prosessen.

Elementer som skal utelates fra søk

Her kan du bestemme hvilke stasjoner, mapper eller filer du vil utelate fra risikosøk.

Du kan legge til nye elementer som skal utelates, eller endre elementene du alt har utelatt. Du kan også fjerne elementer fra utelatelseslisten.

Elementer som skal utelates fra Auto-Protect, SONAR og Informasjon om nedlasting

Her kan du bestemme hvilke stasjoner, mapper eller filer du vil utelate fra Auto-Protect- og SONAR-søk samt Download Insight.

Du kan legge til nye programmer som skal utelates, eller endre programmene du alt har utelatt. Du kan også fjerne elementer fra utelatelseslisten.

Hvis du vil utelate en fil fra Download Insight, velger du en mappe og laster ned filen til denne. Hvis du f.eks. laster ned en utrygg, kjørbar fil til denne mappen, hindrer ikke Norton Business Suite nedlastingen, og fjerner ikke filen fra datamaskinen. Symantec anbefaler at du oppretter en egen mappe for filer som skal utelates fra Download Insight.

Signaturer som skal utelates fra all oppdagelse

Her kan du velge bestemte, kjente sikkerhetsrisikoer som du vil utelate fra søket.

Signaturutelatelser reduserer beskyttelsesnivået, og bør bare brukes hvis du har et spesielt behov for det. Du bør bare utelate elementer hvis du er sikker på at de ikke er infisert.

Her kan du velge kjente risikoer etter navn, og fjerne risikoer fra utelatelseslisten. Du kan også se risikoens effekt, som er basert på ytelse, personvern, fjerning og stealth-effekt.

Tøm fil-IDer som utelates ved søk

Brukes til å fjerne nummerfil-IDene til filer på utelatelseslisten.

Med funksjonen Fjern alle kan du fjerne alle nummerfil-IDene til filer som utelates fra søk. Utelatelser basert på nummerfil-IDer er standardmetode ved utelatelse av filer fra søk.

Når du tømmer nummerfil-IDene til filene, inkluderer Norton Business Suite alle filene på datamaskinen i neste søk.

Om SONAR-beskyttelse

Slå SONAR-beskyttelse av og på

Utelate sikkerhetstrusler fra søk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v15457075_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 26/07/2013