Ny mappe

Du kan opprette mapper, og gruppere all lagret påloggingsinfo til nettsteder i disse mappene. Du kan bruke boksen Skriv inn nytt mappenavn for å skrive inn et mappenavn etter eget ønske. Mappen du oppretter, vises i vinduet Redigere påloggingsinfo.

Mappenavn kan ikke inneholde følgende tegn: \ / : & * ? " < > [ ]

Du kan også se mappene du har opprettet, i menyen HVELVET ER ÅPENTNorton-verktøylinjen.

Håndtere påloggingsinfo

Lagre påloggingsinfo

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15456999_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 01/08/2013