Andre produkter

Oppdatere programmene dine med Norton Programvareoppdaterer

Funksjonen Programvareoppdaterer i Norton-produktet hjelper deg med å holde tredjepartsprogrammer oppdaterte og eliminere sårbarheter i sikkerheten. Det er viktig å passe på at du har den nyeste versjonen av alle programmene dine, for å sikre fullstendig beskyttelse. Et program som ikke er oppdatert, mangler de nyeste sikkerhetstiltakene. Det gjør det enklere for nettkriminelle å utnytte programmet og få tilgang til PC-en din og dataene på den.

Programvareoppdaterer støtter ikke alle programmer. Hvis du vil se listen over støttede programmer, ser du Liste over programmer som støttes av Programvareoppdaterer.

Du trenger en Windows-brukerkonto med administratorrettigheter for å få tilgang til denne funksjonen.

Hvis du bruker en prøveversjon og Norton-produktet var forhåndsinstallert på Windows-enheten, kan du ikke automatisk oppdatere programmene til den nyeste versjonen.

I tillegg til programoppdateringer, kan Programvareoppdaterer søke etter Windows-oppdateringer. Du kan bruke alternativet Inkluder Windows-oppdateringer for å slå på Windows Update-agent for å hente Windows-oppdateringer. Hvis du imidlertid har satt oppdateringer på pause i innstillingene for Windows, søker ikke Programvareoppdaterer etter Windows-oppdateringer. Vi anbefaler ikke at du setter Windows-oppdateringer på pause. Det kan føre til at du går glipp av viktige oppdateringer som gir stabilitet og sikkerhet på datamaskinen din.

Viktig: Windows-oppdateringer bruker maksimalt med systemressurser og båndbredde. Det kan føre til at det tar lengre tid å fullføre oppdateringen. Denne tiden kan variere avhengig av operativsystem, systemkonfigurasjon og størrelsen på oppdateringen(e).

Kjøre Programvareoppdaterer for å oppdatere programmene til nyeste versjon

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.
 2. I vinduet Min Norton går du til Programvareoppdaterer og klikker på Søk.
 3. Vent til søket er fullført i vinduet Programvareoppdaterer.
  Hvis resultatet for et tidligere søk vises, klikker du på Nytt søk.
 4. På fanen Programmer som krever din oppmerksomhet velger du programmene du vil oppdatere.
 5. Hvis du vil at Programvareoppdaterer skal se etter Windows-oppdateringer, merker du av for Inkluder Windows-oppdateringer.
  Hvis du inkluderte Windows-oppdateringer i det forrige søket og fjerner avmerkingen for Inkluder Windows-oppdateringer i det gjeldende søket, utelates Windows-oppdateringer bare i det gjeldende søket.
 6. Klikk på Oppdater.

  Tips: Du trenger ikke å vente på at Programvareoppdaterer skal fullføre søket eller oppdateringsprosessen. Du kan klikke på startsideikonet i venstre panel eller minimere vinduet og fortsette med andre oppgaver.

 7. Når du ser resultatene av søket, gjennomgår du statusene og iverksetter passende tiltak.
 8. Hvis du ikke vil oppdatere et bestemt program, velger du programmet og klikker på Utelat.
 9. På fanen Andre programmer gjennomgår du programmene som ble oppdatert i den nyeste versjonen.
 10. Klikk på Fullfør.

Slå Automatisk oppdatering av eller på

Når alternativet Automatisk oppdatering er slått på, kjører Programvareoppdaterer i bakgrunnen hver syvende dag og sjekker om nye versjoner er tilgjengelige for noen av de installerte programmene. Hvis en oppdatering er tilgjengelig for et bestemt program, oppdateres programmet automatisk til den nyeste versjonen.

Ikke alle programmer støttes av Automatisk oppdatering. Du må oppdatere enkelte programmer manuelt til den nyeste versjonen.

Automatisk oppdatering er ikke tilgjengelig hvis Norton-produktet var forhåndsinstallert på Windows-enheten.

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.
 2. I vinduet Min Norton går du til det midtre panelet og klikker på Innstillinger-ikonet > Programvareoppdaterer.
 3. I innstillingsvinduet i Programvareoppdaterer slår du bryteren Automatisk oppdatering av eller på.
 4. Hvis du vil inkludere alle programmer i søket, slår du alternativet Inkluder programmer som ikke støttes av Automatisk oppdatering, på.
  Viktig: Når du slår på dette alternativet, inkluderes også programmer som krever manuell oppdatering, i søket. Du må kanskje oppdatere disse programmene til den nyeste versjonen manuelt.

Utelate programmer som ikke støttes av Automatisk oppdatering

Programmer som ikke støttes av Automatisk oppdatering, er som standard ikke inkludert i søk med Programvareoppdaterer. Hvis du har slått på alternativet Inkluder programmer som ikke støttes av Automatisk oppdatering, må du slå det av.

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.
 2. I vinduet Min Norton går du til det midtre panelet og klikker på Innstillinger-ikonet > Programvareoppdaterer.
 3. I innstillingsvinduet for Programvareoppdaterer slår du av Inkluder programmer som ikke støttes av Automatisk oppdatering.
  Programmer som krever manuell oppdatering, inkluderes ikke i neste søk.

Lær om de forskjellige statusene for programoppdatering

Software Updater - program states
Status Beskrivelse Råd
Oppdatering tilgjengelig Ny versjon tilgjengelig. Den gjeldende versjonen av programmet som er installert på enheten, er ikke den nyeste. Programmer med denne statusen blir oppdatert til den nyeste versjonen når du klikker på Oppdater. Velg programmet og klikk på Oppdater
Oppdatert Datamaskinen har den nyeste versjonen av programmet installert. Ingen handling kreves. Den gjeldende versjonen av programmet som er installert på enheten, er den nyeste. Hvis du ikke vil at programmet skal oppføres i listen over søkeresultater for påfølgende søk med Programvareoppdaterer, legger du det til i utelatelseslisten.
Fullført Oppdateringen er lastet ned og installert. Ingen handling kreves.
Mislyktes Kan ikke laste ned oppdateringer. Prøv å kjøre Programvareoppdaterer litt senere.
Hoppet over Du kan ha hoppet over oppdateringen med hensikt ved siste søk. Hvis du vil oppdatere programmet til den nyeste versjonen, velger du programmet og klikker på Oppdater. Hvis du ikke vil oppdatere programmet, legger du det i utelatelseslisten.
Avbrutt Du kan ha klikket på Stopp under søket i Programvareoppdaterer. Klikk på Nytt søk.
Programmet må lukkes Oppdateringen er lastet ned. Programmet må imidlertid lukkes for at oppdateringene skal installeres. Lukk det aktuelle programmet. Noen programmer kan fortsette å kjøre i bakgrunnen etter at du lukker dem. Du kan også avslutte bakgrunnsprosessene i slike tilfeller.
Omstart kreves Omstart av systemet kreves for å installere de nedlastede oppdateringene. Lagre arbeidet og klikk på Start på nytt nå. Vi anbefaler at du starter datamaskinen på nytt for å fullføre oppdateringen.

Følgende statuser vises hvis du har slått på alternativet Inkluder programmer som ikke støttes av Automatisk oppdatering, i innstillingene for Programvareoppdaterer.

Status Beskrivelse Råd
Manuell oppdatering kreves Programvareoppdaterer kan ikke oppdatere det aktuelle programmet. Handlinger fra deg kreves. Klikk på koblingen Manuell oppdatering kreves for å gå til programmets nettsted, der du kan laste ned og installere oppdateringen. Hvis koblingen ikke er tilgjengelig, går du til programmets nettsted manuelt og sjekker om det finnes tilgjengelige oppdateringer.
Manuell kontroll kreves Programvareoppdaterer kan ikke finne ut om en oppdatering er tilgjengelig for det aktuelle programmet. Handlinger fra deg kreves. Du må besøke programmets nettsted manuelt og sjekke om det finnes tilgjengelige oppdateringer. Det er ikke sikkert at de nyeste versjonene er tilgjengelige for alle programmer. Du kan legge til slike programmer i utelatelseslisten slik at Programvareoppdaterer hopper over disse ved neste søk.
Oppdateringen støttes ikke Programmer med denne statusen krever at du oppdaterer dem manuelt til den nyeste versjonen. Den gjeldende versjonen av programmet som er installert på enheten, er ikke den nyeste. Du må oppdatere programmet til den nyeste versjonen manuelt. Når du klikker på Oppdater, endres statusen til Manuell oppdatering kreves eller Manuell kontroll kreves avhengig av programmet.
Programmer som ikke lenger støttes av de respektive forhandlerne, har et EOL-merke som betyr at de er avviklet. Disse programmene er avviklet og mottar kanskje ingen oppdateringer i fremtiden. EOL-programmer vises i søkeresultatene til Programvareoppdaterer som standard, selv om programmene er oppdatert. Hvis du ikke vil se EOL-programmene, legger du dem til i utelatelseslisten.Vi anbefaler at du ser etter alternative programmer og avinstallerer EOL-programmene for å unngå potensielle risikoer.

Utelate et bestemt program fra søk med Programvareoppdaterer

Hvis programmet du vil legge til eller fjerne fra utelatelseslisten, har en ventende brukerhandling (for eksempel krever en omstart), blir programmet lagt til eller fjernet fra utelatelseslisten fra neste søk.

Du kan ikke legge til oppdateringer for Windows i utelatelseslisten. Hvis du ikke vil at Norton-produktet skal kjøre Windows-oppdateringer, fjerner du avmerkingen for Inkluder Windows-oppdateringer i vinduet Programvareoppdaterer.
 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.
 2. Gå til det midtre panelet i vinduet Min Norton, og klikk deretter på Innstillinger-ikonet > Programvareoppdaterer > Utelatte programmer.
 3. I vinduet Utelatte programmer klikker du på Legg til.
 4. Velg programmet du vil utelate, og klikk på Legg til.
  Programvareoppdaterer søker ikke lenger etter nye oppdateringer for programmet.

  Du kan også bruke alternativet Utelat i vinduet Programvareoppdaterer for å utelate et program. Hvis du vil at Programvareoppdaterer skal gjennomsøke et utelatt program, velger du programmet i vinduet Utelatte programmer og klikker på sletteikonet (X). Programvareoppdaterer begynner å se etter nye oppdateringer for det spesifikke programmet fra neste søk.

Slå av Programvareoppdaterer

Hvis du ikke vil at Norton-produktet skal søke etter utdaterte programmer, kan du slå av funksjonen Programvareoppdaterer. Du kan imidlertid slå den på igjen når som helst.

Endringen trer i kraft fra neste søk med Programvareoppdaterer. Hvis et søk eller en oppdateringsoppgave pågår, avbrytes ikke den pågående oppgaven av denne endringen.

 1. Åpne enhetssikkerhetsproduktet fra Norton.
 2. I vinduet Min Norton går du til det midtre panelet og klikker på Innstillinger-ikonet > Programvareoppdaterer.
 3. I innstillingsvinduet for Programvareoppdaterer skyver du bryteren ved siden av Programvareoppdaterer til av.

Liste over programmer som støttes av Programvareoppdaterer

Produktivitet

Leverandør Produkter
Apple Inc. Apple Mobile Device Support, Apple Software Update, QuickTime, ICloud, ICloud Outlook, ITunes
Adobe Systems Inc. Adobe AIR, Adobe Acrobat DC Classic , Adobe Acrobat DC Continuous, Adobe Acrobat Reader DC Classic, Adobe Acrobat Reader DC Continuous, Adobe Bridge, Adobe Flash Player (ActiveX/NPAPI), Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Shockwave Player
Dropbox, Inc. Dropbox
Foxit Software Foxit PDF Reader, Foxit PhantomPDF, Foxit Reader
Google Inc. Google Drive, Google Drive File Stream, Google Talk, Picasa
Microsoft Corporation Microsoft .NET Core Runtime, Microsoft ASP.NET Core , Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection, Microsoft OneDrive, Microsoft Power BI Desktop , Microsoft Security Essentials, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual C++ Redistributable, Microsoft Visual Studio, Silverlight, System Center Endpoint Protection, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Windows Virtual PC
PlotSoft L.L.C. PDFill PDF Editor
TechSmith Corporation Camtasia Studio, Snagit
Evernote Corp. Evernote
Dom Lachowicz AbiWord
Inkscape.Org Inkscape

Nettlesere

Leverandør Produkter
Apple Inc. Safari
Avant Force Avant Browser, Orca Browser
Baidu Inc. Spark Browser
Fenrir Inc. Sleipnir
FlashPeak Inc. SlimBrowser
Flock, Inc. Flock
Google Inc. Google Chrome
Lunascape Corporation Lunascape
Kmeleon.Sf.Net K-Meleon
MoreQuick.Com GreenBrowser
Maxthon International Ltd. Maxthon Cloud Browser
Mozilla Corporation Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR, SeaMonkey, Thunderbird
Netscape Netscape Navigator
Nimbuzz Nimbuzz Messenger
Opera Software Opera
YANDEX Yandex Browser

Kommunikasjon og møter

Leverandør Produkter
AOL Inc. AOL Instant Messenger
Cerulean Studios, LLC Trillian
Cisco Systems, Inc Webex Teams
LogMeIn, Inc. GoToMeeting
OoVoo LLC OoVoo
Telegram Messenger LLP Telegram
Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger
Zoom Video Communications, Inc. Zoom
Edgewall Software Pidgin
Jabber.Org Exodus
Gajim Development Team Gajim

Media og streaming

Leverandør Produkter
ALLPlayer Group Ltd. ALLPlayer
Blender Foundation Blender
Gretech Corporation GOM Player
JetAudio, Inc. JetAudio, Inc.
KMP Media Co., Ltd The KMPlayer
RealNetworks, Inc. RealPlayer
Nullsoft, Inc. Winamp
Next Generation Software, Inc. Virtual DJ Studio
Participatory Culture Foundation Miro
PeerCast PeerCast
The Audacity Team Audacity
VideoLAN VLC Media Player
Www.Sopcast.Com SopCast
DsNET ATube Catcher
GN Audio A/S Jabra Direct
Spotify Ltd Spotify

Fildeling og arkivering

Leverandør Produkter
Alexander Roshal WinRAR
EFS Software, Inc. Nettserver for enkel fildeling
ESTsoft Corp. ALFTP, ALSee, ALZip
FileZilla Project FileZilla
Ghisler Software GmbH Total Commander
Globalscape, Inc. CuteFTP
Igor Pavlov 7-Zip
IMesh, Inc IMesh
IN MEDIA KG FilterFTP
PuTTY PuTTY
WinZip Computing, S.L. WinZip
Giorgio Tani PeaZip
E-Merge GmbH WinAce Archiver
AMule Team AMule
EMule EMule

Spill

Leverandør Produkter
Valve Corporation Steam
Xfire Inc. Xfire
Electronic Arts Opprinnelse

Andre programmer

Leverandør Produkter
2BrightSparks Pte Ltd SyncBackFree, SyncBackPro, SyncBackSE
ActiveState ActivePerl
Almico Software SpeedFan
Amazon.Com Amazon Corretto
Angus Johnson Resource Hacker
Apache Software Foundation Apache HTTP Server, Open Office
Ask Partner Network Ask Toolbar
Atlassian HipChat, SourceTree
Azureus Software, Inc Vuze
Babylon Ltd. Babylon Client
Bandoo Media Inc. Shareaza
BitComet BitComet
BitTorrent Inc. BitTorrent, ΜTorrent
CPUID CPU-Z
Canneverbe Limited CDBurnerXP
Carbon Black, Inc. Carbon Black Defense Sensor, Carbon Black Response
Cisco Systems, Inc Cisco Advanced Malware Protection For Endpoints
Citrix Systems, Inc Citrix Receiver, Citrix Workspace
Code42 Software CrashPlan
Core FTP Core FTP LE
CounterPath X-Lite
CyberGhost S.R.L. CyberGhost VNP
Cyberduck Cyberduck
Cylance Inc. CylancePROTECT
DESlock Limited DESlock+
Dell Inc. Dell Data Protection | Encryption
Deluge Team Deluge
Disc Soft Ltd DAEMON Tools Lite, DAEMON Tools Pro, DAEMON Tools Ultra
Dominik Reichl KeePass Password Safe 1
Emesene Emesene
Firebird Project Firebird SQL Server
Fortinet Inc. FortiClient
Free Time FormatFactory
FreeDownloadManager.ORG Free Download Manager
Frostwire Frostwire
Glarysoft Ltd Glary Utilities
Gobierno De España AutoFirma
Hauri, Inc. ViRobot
IBM Corp. IBM Tivoli Storage Manager FastBack
ICQ ICQ
Image-Line FL Studio
Irfan Skiljan IrfanView
JetBrains IntelliJ IDEA, TeamCity
Jetico, Inc. BCWipe, BestCrypt
Joyent, Inc. Node.Js Current, Node.Js LTS
Kovid Goyal Calibre
LIGHTNING UK! ImgBurn
LINE Corporation LINE
Martin Prikryl WinSCP
MetaMachine EDonkey2000
NCP Engineering GmbH NCP Secure Entry Client
Nero AG Nero
New Softwares.Net Folder Lock
Nitro PDF Pty. Ltd. Nitro Reader
Nitro Software, Inc. Nitro Pro
Nomadesk NV Nomadesk
Notepad++ Team Notepad++
OpenSight Software, LLC FlashFXP
Oracle Corporation Java, Java 8, Java SE Development Kit, MySQL Server, MySQL Workbench, VirtualBox
PPLive Corporation PPTV
PY Software Active WebCam
Palo Alto Networks, Inc. Traps
Phex Development Team Phex
Photodex ProShow Gold
Piriform Ltd CCleaner, Recuva
Power Software Ltd PowerISO
QIP.Ru QIP 2012
RealVNC Ltd VNC Viewer
Rebrand Software, LLC P2P Share Spy
Retrospect, Inc. Retrospect, Retrospect Client
Riverbed Technology, Inc. WinPcap
Samsung Electronics Co., Ltd. Kies
Scooter Software Beyond Compare 1
SecurStar GmbH DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack
Skype Technologies S.A. Skype
SoulSeek SoulSeek, SoulseekQt
Speedbit Ltd. Download Accelerator Plus
Spencer Kimball, Peter Mattis And The GIMP Development Team GIMP
Sublime HQ Pty Ltd Sublime Text 2
SurfRight B.V. HitmanPro, HitmanPro.Alert
Symantec Corporation Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, Symantec Encryption Desktop, Symantec Endpoint Protection Cloud
TeamViewer GmbH TeamViewer
TeraTerm Project T. Teranishi Tera Term
The Dia Developers Dia
The Document Foundation LibreOffice
The Git Development Community Git
The Psi Team Psi
The R Foundation R (X64)
The Transmission Project Transmission
The Wireshark Developer Community Wireshark
The PgAdmin Development Team PgAdmin 4 V4
The QBittorrent Project QBittorrent
Thingamahoochie Software WinMerge
Tonec Inc. Internet Download Manager
TortoiseSVN TortoiseSVN
Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange Viewer
Trend Media Corporation Limited FlashGet
Trend Micro, Inc. OfficeScan månedlig versjon
Trimble Navigation Limited SketchUp
TrueCrypt Foundation TrueCrypt
UltraVNC UltraVNC Server, UltraVNC Viewer
Utimaco Safeware AG SafeGuard PrivateCrypto
VMware, Inc. VMware Identity Manager Connector, VMware Player, VMware Tools, VMware Workstation
WeFi WeFi
XnSoft XnView
Yukihiro Matsumoto Ruby
Zimbra, Inc. Zimbra Desktop
AMSN Team AMSN
Gtk-Gnutella Developers Gtk-Gnutella
Http://Tortoisegit.Org/ TortoiseGit
Iolo Technologies, LLC Iolo System Shield
MIRC Co. Ltd. MIRC
Ntldr DiskCryptor
OwnCloud OwnCloud
Pdfforge GmbH PDFCreator
UZoft Ltd. VDesk

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v138894743
Operativsystem: Windows
Sist endret: 30/06/2022