Andre produkter

Aktivere søk etter skadeprogrammer i Norton 360-appen på Android-enheten

Du kan konfigurere alternativene for Søk etter skadeprogrammer i Norton 360-appen som bidrar til å søke gjennom og fjerne apper som inneholder virus, spionprogram og andre nettrusler.

Aktivere Søk etter skadeprogrammer

  1. Start Norton 360-appen fra startskjermen.

  2. Trykk på menyikonet oppe i det venstre hjørnet , deretter trykker du på Innstillinger.
  3. I delen Søk, ved siden av Søk i systemmapper flytter du glidebryteren for å slå den på.

  4. Du inkluderer SD-kortet i søket ved å flytte glidebryteren ved siden av Gjennomsøk SD-kortet til På.

    Søk på SD-kortet kan øke søketiden og gjøre at enheten går saktere.

Trenger du mer hjelp?

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v137722599
Operativsystem: Android
Sist endret: 02/11/2021