Andre produkter

Inntrengingssignaturer

I vinduet Signaturer for inntrengingsforhindring kan du se en liste over angrepssignaturer. I kolonnen Signaturnavn finner du navnene på angrepssignaturene. Inntrengingsforhindring baserer seg på denne listen over angrepssignaturer for å oppdage og blokkere mistenkelig aktivitet. Du kan velge en signatur fra listen hvis du ikke vil at Norton 360 Online skal overvåke den. Du bør bare ekskludere en signatur hvis du er sikker på at den tilsvarer den ufarlige aktiviteten.

I noen tilfeller kan harmløs nettverksaktivitet oppfattes som en angrepssignatur. Du kan motta gjentatte advarsler om mulige angrep. Hvis du vet at disse varslene utløses av sikker bruk, kan du opprette en utelatelse for angrepssignaturen som samsvarer med den harmløse aktiviteten.

Du kan også slå varslene som Norton 360 Online viser når den oppdager en bestemt signatur, av og på.

Hver utelatelse du oppretter, gjør at datamaskinen blir mer sårbar for angrep.

Velg mellom følgende alternativer:

Aktiv

Her kan du angi om du vil at Norton 360 Online skal overvåke en signatur.

Du kan fjerne markeringen ved en angrepssignatur hvis du ikke vil at Norton 360 Online skal overvåke den.

Signaturnavn

Viser listen over angrepssignaturer.

Deaktiver alle

Her kan du utelate alle angrepssignaturene, hvis du ikke vil at Norton 360 Online skal overvåke dem.

Aktiver alle

Her kan du inkludere alle angrepssignaturene, hvis du vil at Norton 360 Online skal overvåke dem alle sammen.

Som standard overvåker Norton 360 Online alle angrepssignaturer, og beskytter dermed datamaskinen mot virusangrep.

Egenskaper

Du kan velge å bli varslet når angrep oppdages ved hjelp av en av signaturene du valgte.

Utelukke eller inkludere angrepssignaturer i overvåking

Om Inntrengingsforhindring

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1274828_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 02/11/2011