Andre produkter

Gjenopprette filer - Gjenopprett resultater

Dette vinduet viser informasjon om den siste gjenopprettingsprosessen. Sammendraget inneholder en bane til de gjenopprettede filene og gjenopprettingsstatusen.

Du kan se hele banen til den opprinnelige plasseringen av en fil ved å holde markøren over filnavnet i listen Fil.

Du kan også velge en fil og bruke koblingen Åpne valgt fil til å vise de gjenopprettede filene.

Velge filer som skal gjenopprettes

Om filtyper for sikkerhetskopiering

Gjenopprette filer

Gjenopprette filer med Norton 360 Online Autokjør gjenoppretting

Gjenopprette en fil fra sikkerhetskopisettet på Norton Backup Drive

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v12725112_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 26/07/2011