Andre produkter

Sikkerhetslogg

Sikkerhetslogg er et sentralt sted, der du kan gjøre følgende:

  • Vise loggførte varsler og hendelsesmeldinger fra sikkerhetsloggen.

  • Vise resultater av søk kjørt på datamaskinen.

  • Vise elementer du har sendt inn til Symantec Security Response.

  • Håndtere isolerte elementer.

  • Overvåke sikkerhetsoppgaver produktene utfører i bakgrunnen.

Du kan se en logg over hendelser ut fra kategorien du velger og søkestrengen du oppgir. Norton 360 Online begrenser antall søketreff på hver side i vinduet Sikkerhetslogg. Sikkerhetslogg deler derfor opp treffene på søket, og viser dem over flere sider. Du kan bruke siderullefeltet nederst i vinduet for å gå til de andre sidene i rekkefølge.

Detaljer -ruten i sikkerhetslogg vinduet viser detaljer som kategori og sikkerhetsnivå for risikoen. Delen Anbefalt handling viser hvilken handling Norton 360 Online anbefaler at du utfører for den valgte sikkerhetsrisikoen.

Sikkerhetsloggen har følgende alternativer for håndtering av sikkerhetslogginformasjon:

Vis

Med denne funksjonen kan du velge kategorien du vil se sikkerhetshendelsesinformasjon for i sikkerhetsloggen

Kategoriene Nyeste loggelementer og Alle loggelementer inneholder informasjon om sikkerhetshendelser for alle kategoriene.

Når du velger et alternativ i rullegardinmenyen, viser sikkerhetsloggen sikkerhetshendelsesinformasjonen for det alternativet i listen over sikkerhetshendelser.

I listen over sikkerhetshendelser finner du informasjon om risikonivå, aktivitet, status, dato og tidspunkt for hendelsen.

Flere detaljer

Viser mer detaljer om elementet du har valgt, i listen over sikkerhetshendelser

Alternativer

Her kan du åpne vinduet Trussel oppdaget / File Insight

I dette vinduet kan du se detaljer om handlingene du kan utføre på valgt hendelse i sikkerhetsloggen.

Dette alternativet er bare tilgjengelig for kategorier som Isolering

Eksporter

Med denne funksjonen kan du eksportere sikkerhetslogginformasjon

Norton 360 Online lagrer dataene du eksporterer som en .mcf-fil eller tekstfil (kommadelt fil). Når du eksporterer, vises kategorinavnet i rullegardinlisten Vis, som standard filnavn. Du kan selv velge filnavn.

Filformatet .mcf er formatet for sikkerhetsloggfiler, og eies av Symantec. Du kan se lagrede loggførte sikkerhetshendelser ved å importere .mcf-filen til sikkerhetsloggen.

Importer

Med denne funksjonen kan du importere lagret sikkerhetslogginformasjon

Listen over sikkerhetshendelser erstatter den gjeldende listen over sikkerhetshendelser, og viser alle sikkerhetshendelser som finnes i .mcf-filen. Du kan også se de spesifikke detaljene for et alternativ lagret i .mcf-filen, ved å velge et alternativ i rullegardinlisten Vis.

I importeringsmodus kan du ikke endre informasjonen. Du kan for eksempel ikke slette loggene. Du kan gå tilbake til den gjeldende listen over sikkerhetshendelser ved å klikke på koblingen Lukk filen: filnavn.mcf.

Hurtigsøk

Med denne funksjonen kan du finne sikkerhetsloggelementer ved å bruke et nøkkelord eller navnet på en sikkerhetsrisiko

Hvis du for eksempel vil vise alle varslene Auto-Protect har generert, kan du filtrere for "Auto-Protect". Hvis du vil vise alle elementene som har å gjøre med en bestemt sikkerhetsrisiko, kan du skrive inn navnet på sikkerhetsrisikoen.

Du kan for eksempel skrive inn Adware.Hotbar som et sikkerhetsrisikonavn i tekstboksen Hurtigsøk. Alle elementene relatert til denne kategorien, vises i listen over sikkerhetshendelser.

Du kan også søke etter alle sikkerhetshendelsene på en gitt dato.

Gå til side

Gå til en bestemt side i sikkerhetsloggen.

Sikkerhetslogg viser elementene over flere sider. Du kan bruke alternativet Gå til side hvis du vil gå til en bestemt side. Du kan oppgi inntil seks bokstaver i tekstboksen Gå til side.

Hver side inneholder maksimalt 100 elementer.

Oppdater liste

Brukes til å oppdatere vinduet Sikkerhetslogg for å vise den nyeste informasjonen.

I tillegg til disse alternativene, kan du også utføre handlinger som hører til kategorien du valgte i rullegardinlisten Vis. Dette er noen av handlingene: Slett logg, Fjern oppføringer, Sett element i isolasjon og Kjør hurtigsøk. Hvis du for eksempel velger visningen Isolasjon, kan du bruke sikkerhetsloggen til å sette et element i isolasjon.

Om Sikkerhetslogg

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v12687512_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/09/2011