Utelat eller inkluder angrepssignaturer i overvåkning

I noen tilfeller kan harmløs nettverksaktivitet oppfattes som en angrepssignatur. Det kan hende at du mottar gjentatte varsler om mulige angrep. Hvis du vet at disse varslene utløses av sikker bruk, kan du opprette en utelatelse for angrepssignaturen som samsvarer med den harmløse aktiviteten.

Hver utelukkelse du oppretter, gjør at datamaskinen blir sårbar for angrep.

Hvis du har utelatt en angrepssignatur som du senere bestemmer deg for å overvåke igjen, kan du inkludere den i listen over aktive signaturer.

Utelate angrepssignaturer fra overvåkning

 1. Klikk på Innstillinger i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Inntrengings- og nettleserbeskyttelsesinnstillinger -kategorien.

 4. Klikk på Konfigurer under Inntrengingsforhindring, i raden Signaturer for inntrengingsforhindring.

 5. I vinduet Signaturer for inntrengingsforhindring fjerner du merkingen angrepssignaturene du vil ekskludere, og klikker på OK.

 6. I Innstillinger -vinduet klikker du på Lukk.

Inkludere angrepssignaturer du tidligere har utelatt fra overvåking

 1. Klikk på Innstillinger i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Inntrengings- og nettleserbeskyttelsesinnstillinger -kategorien.

 4. Klikk på Konfigurer under Inntrengingsforhindring, i raden Signaturer for inntrengingsforhindring.

 5. I vinduet Signaturer for inntrengingsforhindring merker du av for angrepssignaturene du vil inkludere, og klikker på OK.

 6. I Innstillinger -vinduet klikker du på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v1224806_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 13/12/2016