Andre produkter

Utelukke eller inkludere angrepssignaturer i overvåking

I noen tilfeller kan harmløs nettverksaktivitet oppfattes som en angrepssignatur. Det kan hende at du mottar gjentatte varsler om mulige angrep. Hvis du vet at disse varslene utløses av sikker bruk, kan du opprette en utelatelse for angrepssignaturen som samsvarer med den harmløse aktiviteten.

Hver utelukkelse du oppretter, gjør at datamaskinen blir sårbar for angrep.

Hvis du har utelatt en angrepssignatur som du senere bestemmer deg for å overvåke igjen, kan du inkludere den i listen over aktive signaturer.

Slik utelater du overvåking av angrepssignaturer:

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Klikk på Konfigurer på raden Inntrengingssignaturer under Inntrengingsforhindring i kategorien Inntrengings- og nettleserbeskyttelse.

  4. I vinduet Signaturer for inntrengingsforhindring fjerner du avmerkingen for angrepssignaturene du vil utelate.

  5. Klikk på OK.

Slik inkluderer du angrepssignaturer du tidligere har utelatt fra overvåking:

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Klikk på Konfigurer på raden Inntrengingssignaturer under Inntrengingsforhindring i kategorien Inntrengings- og nettleserbeskyttelse.

  4. I vinduet Signaturer for inntrengingsforhindring merker du av for angrepssignaturene du vil inkludere.

  5. Klikk på OK.

Om Inntrengingsforhindring

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1224806_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 22/04/2011