Still inn Norton-brannmuren til å varsle deg når den blokkerer et angrep

Du kan velge om du vil motta varslinger når Inntrengingsforhindring blokkerer et antatte angrep.

Hvis du valgte å ikke motta varslinger, kan du fremdeles vise angrep som Norton har blokkert, i sikkerhetsloggen.

Slå varsler om inntrengingsforhindring av og på

 1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton.

 2. Klikk på Brannmur eller Nettverk i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på kategorien Inntrengings- og nettleserbeskyttelsesinnstillinger.

 4. Under Inntrengingsforhindring, i raden Varsler, skyver du bryteren På/av til Av eller .

 5. I vinduet Innstillinger klikker du på Bruk deretter Lukk.

Slå enkeltvarsler av og på fra Inntrengingsforhindring

 1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton.

 2. Klikk på Brannmur eller Nettverk i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på kategorien Inntrengings- og nettleserbeskyttelsesinnstillinger.

 4. Klikk på Konfigurer under Inntrengingsforhindring, i raden Signaturer for inntrengingsforhindring.

 5. I vinduet Inntrengingssignaturer kan du aktivere eller deaktivere alternativet Varsle meg for den aktuelle signaturen.

 6. Klikk på OK.

 7. I vinduet Inntrengingssignaturer klikker du på Bruk og deretter OK.

 8. Klikk på Lukk i vinduet Innstillinger.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1224775_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018