Andre produkter

Om Inntrengingsforhindring

Inntrengingsforhindring gjennomsøker all nettverkstrafikk som går inn og ut av datamaskinen, og sammenligner denne informasjonen med et sett angrepssignaturer. Angrepssignaturer inneholder opplysninger som brukes til å identifisere forsøk på å utnytte kjente svakheter i operativsystemer og programmer. Inntrengingsforhindring beskytter datamaskinen mot de vanligste Internett-angrepene.

Hvis informasjonen samsvarer med en angrepssignatur, avviser Inntrengingsforhindring automatisk pakken, og avbryter forbindelsen med datamaskinen som sendte dataene. Dermed får ikke angrepet noen konsekvenser for datamaskinen.

Inntrengingsforhindring gjennomsøker alle forespørsler fra alle enheter som har tilgang til datamaskinen. Dette øker gjennomsøkingstiden, noe som igjen gjør nettverkshastigheten til datamaskinen lavere. Du kan redusere søketiden og øke nettverkshastigheten ved å utelate klarerte enheter fra søket til Inntrengingsforhindring. Dersom du er sikker på at en enhet på nettverket er trygg, kan du endre klareringsnivået til Full klarering i vinduet Rediger klareringsnivå for en enhet. Du kan deretter velge alternativet Utelat fra inntrengingsforhindringssøk for å utelate disse klarerte enhetene fra søk med inntrengingsforhindring.

Inntrengingsforhindring baserer seg på en omfattende liste over angrepssignaturer for å oppdage og blokkere mistenkelig nettverksaktivitet. Norton 360 Online kjører LiveUpdate automatisk for å holde listen over angrepssignaturer oppdatert. Hvis du ikke bruker automatisk LiveUpdate, bør du kjøre LiveUpdate manuelt én gang i uken.

Slå varsler fra Inntrengingsforhindring av og på

Utelukke eller inkludere angrepssignaturer i overvåking

Slå AutoBlock av og på

Oppheve blokkering av automatisk blokkerte datamaskiner

Blokkere en datamaskin som er blokkert av AutoBlock, permanent

Om utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

Fjerne alle enheter fra utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

Utelate enheter fra søk med Inntrengingsforhindring

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1224762_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011