Angi en søkensnarveinøkkel

Du kan angi en tastatursnarvei for å få opp søkevinduet In-Product raskt. Søkevinduet In-Product hjelper deg med å finne en spesifikk funksjon i Norton-produktet. Når du begynner å skrive i søkevinduet for In-Product, får du relevante søkeforslag som du kan bruke til å finne informasjon raskere. Du kan kretse musen over søkeforslagene for å se en kort forklaring av funksjonen. Du kan også endre innstillingene for en funksjon fra søkeresultatene.

Som standard angis snarveinøkkelen som Ctrl + F og virker når Norton-produktet har fokus. Se trinnene nedenfor for å endre denne innstillingen.

Angi en søkensnarveinøkkel

  1. Klikk på Innstillinger i Norton-produktets hovedvindu.

  2. Klikk på Administrasjonsinnstillinger under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. I raden Søkesnarveinøkkel flytter du bryteren til .

  4. Klikk på pilen og velg en nøkkel du vil tilordne for in-product-søk.

  5. Gjør ett av følgende:

    • For at snarveinøkkelen kun skal virke når Norton-produktet har fokus, fjern avmerking for alternativet Global.

    • For at hurtigtasten skal fungere selv når Norton-produktet ikke har fokus, merker du av for alternativet Global

  6. Klikk på Bruke, og klikk deretter på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v119707294_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 19/06/2017