Andre produkter

Norton Core Security Score

Norton Core monitors the network traffic of the devices in your secure network and provides a security score indicating the security level of your network. The score ranges from 0 through 500:

  • Excellent (450-500)

  • Good (300-449)

  • Fair (100-299)

  • Critical (0-99)

If your Norton Core security score hits the Fair level, take steps to increase your score:

  • Set a strong password for your wireless network

  • Install the latest firmware and software updates when available

  • Ensure all your managed devices have a security software installed in them

  • Revert any overrides made to the recommended Norton Core settings

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v118380521
Operativsystem: Android, iOS
Sist endret: 19/06/2019