Feilstyring

Funksjonen Feilstyring oppretter en rapport over alle feilene som Norton-produktet har oppdaget. Den sender automatisk rapporten til Symantec for videre analyse slik at de kan forbedre produktet. Feilstyring er som standard slått på.

Du kan slå av Feilstyring hvis du ikke vil sende rapporten til Symantec.

I enkelte tilfeller viser Norton-produktet varselvinduet Norton feilstyring dersom Symantec krever mer informasjon for å rette opp feilene som har oppstått med Norton-produktet. Varsling fra Feilrapportering for Norton deaktiveres hvis du slår av alternativet Feilstyring.

Slå Feilstyring av og på

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Produktinnstillinger i venstre rute.

 3. I raden Feilstyring flytter du bryteren til Av eller På.

Feilstyring-funksjonen oppretter en detaljert rapport over alle feil Norton-produktet støter på, og sender automatisk rapporten til Symantec for videre analyse slik at de kan forbedre produktet. Den detaljerte rapporten henter inn følgende informasjon om datamaskinen når Norton-produktet støtte på problemet:

 • Operativsystemversjon

 • Maskinvareinformasjon

 • Data fra filer eller mapper som var åpne da Norton-produktet fikk problemet.

Symantec henter inn slik informasjon for å evaluere og forbedre produktet på en effektiv måte. Filene som var åpne da Norton-produktet fikk problemet, kan imidlertid inneholde personopplysninger. Symantec knytter ikke disse filene til personopplysninger, og lagrer dem heller ikke. Slike filer hentes kun inn av Symantec for å forbedre Norton-produktet. Symantec har et høyt beskyttelsesnivå for den innsamlede informasjonen.

Hvis du vil at Norton-produktet skal sende en detaljert feilrapport, kan du aktivere alternativet. Når du sender en detaljert feilrapport, bidrar du til å gjøre Norton-produktene dine mer effektive. Alternativet er deaktivert som standard.

Aktivere eller deaktiver detaljert datainnsamling

 1. Klikk på Avansert i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Produktinnstillinger i venstre rute.

 3. Klikk på innstillinger-ikonet i raden Feilstyring.

 4. Gjør ett av følgende i vinduet Norton feilstyring:

  • Merk av for alternativet Aktiver detaljert datainnsamling for å aktivere innsamling av detaljerte data.

  • Fjern avmerkingen for alternativet Aktiver detaljert datainnsamling for å deaktivere innsamling av detaljerte data.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v117664648_nsmac_retail_no_no
Operativsystem: Mac OS X
Sist endret: 04/05/2018