Andre produkter

Identifisere avsendere av spam

Hvis du ikke vil motta e-post fra en bestemt adresse eller et bestemt domene, kan du legge adressen eller domenet til i blokkeringslisten. Norton AntiSpam merker alle e-postmeldinger fra adressen eller domenet som spam.

Norton AntiSpam importerer også automatisk adressene fra listen med blokkerte avsendere i e-postprogrammet ditt, til blokkeringslisten, under den første klientintegreringen eller adressebokimporteringen.

Du kan oppgi ugyldige e-postadresser på blokkeringslisten i Norton AntiSpam.

Legg alltid til mistenkelige e-postadresser og domener i blokkeringslisten, slik at du ikke får uønsket e-post fra slike adresser eller domener.

Slik importerer du adresser til blokkeringslisten

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på AntiSpam under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer på raden Tillatelsesliste i kategorien Filter.

 4. I vinduet Tillatelsesliste klikker du på Importer.

 5. I vinduet Tillatelsesliste klikker du på Bruk.

 6. Klikk på OK.

Slik legger du til oppføringer i blokkeringslisten

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på AntiSpam under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer på raden Blokkeringsliste i kategorien Filter.

 4. I vinduet Blokkeringsliste klikker du på Legg til.

 5. I dialogen Legg til e-postadresse velger du adressetype i rullegardinlisten Adressetype.

  Du kan velge ett av følgende:

  • E-post

  • Domene

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en e-postadresse, skriver du inn e-postadressen du vil blokkere samt navnet på avsenderen.

  • Hvis du vil legge til et domenenavn, angir du adressen til domenet (for eksempel symantec.com) og navnet på domenet.

 7. Klikk på OK.

 8. I vinduet Blokkeringsliste klikker du på Bruk.

 9. Klikk på OK.

Slik redigerer eller sletter du elementer i blokkeringslisten

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på AntiSpam under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Konfigurer på raden Blokkeringsliste i kategorien Filter.

 4. I vinduet Blokkeringsliste velger du elementet du vil arbeide med.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ønsker å redigere en oppføring, kan du klikke på Rediger for å åpne dialogboksen Rediger e-postadresse, og deretter klikke på OK.

  • Hvis du ønsker å slette en oppføring, klikker du på Fjern.

   Når du sletter en oppføring som ble importert, legger Norton AntiSpam den automatisk til på listen Utelatelser fra adressebok.

 6. I vinduet Blokkeringsliste klikker du på Bruk.

 7. Klikk på OK.

Konfigurere klientintegrering

Om Norton AntiSpam-innstillinger

Identifisere godkjente avsendere

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1084053_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/10/2011