Andre produkter

Slå automatisk LiveUpdate av eller på

Hvis du slår på alternativet Automatisk LiveUpdate, kan LiveUpdate søke etter definisjonsoppdateringer og produktoppdateringer automatisk og etter en fast tidsplan. Du kan også kjøre LiveUpdate manuelt når alternativet Automatisk LiveUpdate er aktivert. Du må imidlertid kjøre LiveUpdate manuelt for å hente oppdateringer hvis du har deaktivert automatisk LiveUpdate.

Du får tilgang til alternativet Automatisk LiveUpdate ved å gå til hovedvinduet i Norton 360 Online og klikke på Innstillinger > Antivirus > Antispionprogram og oppdateringer. Du kan også slå det av og på via alternativet Automatisk LiveUpdate under Hurtigkontroller i vinduet Innstillinger.

Hvis du er koblet til Internett, laster automatisk LiveUpdate ned produktoppdateringer og definisjonsoppdateringer hver time. Hvis du har en ISDN-ruter som er stilt inn slik at den kobler seg til Internett automatisk, kan tilkoblingsavgift og tellerskritt påløpe hver gang. Hvis du ikke ønsker dette oppsettet, kan du slå av automatisk tilkobling for ISDN-ruteren, eller slå av Automatisk LiveUpdate.

Slik slår du på automatisk LiveUpdate fra Hurtigkontroller :

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Merk av for Automatisk LiveUpdate under Hurtigkontroller i vinduet Innstillinger.

Slik slår du av automatisk LiveUpdate fra Hurtigkontroller :

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Fjern avmerkingen for Automatisk LiveUpdate under Hurtigkontroller i vinduet Innstillinger.

  3. I rullegardinlisten Velg varighet velger du hvor lenge automatisk LiveUpdate skal være deaktivert, og klikker deretter på OK.

Om LiveUpdate

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1061736_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 17/10/2011