Andre produkter

Error: "Error! Installation cannot continue! An incompatible Windows driver has been detected..." when installing Norton Utilities 16.0

Download and install AMD chipset drivers

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  devmgmt.msc

 3. In the Device Manager window, click to expand IDE ATA/ATAPI controllers.

 4. Under the list of controllers, if Standard SATA AHCI Controller is displayed, Download and install AMD chipset drivers.

  Save the file on to your desktop.

 5. Double-click the file that you downloaded to start the installation of AMD chipset drivers.

 6. Follow on-screen instructions.

 7. In the Device Manager window, click to expand IDE ATA/ATAPI controllers.

 8. Under the list of controllers, confirm if AMD SATA Controller is displayed.

 9. Reinstall Norton Utilities.

Uninstall Standard SATA AHCI Controller

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  devmgmt.msc

 3. In the Device Manager window, click to expand IDE ATA/ATAPI controllers.

 4. Right click Standard SATA AHCI Controller, and then click Uninstall.

 5. Do not restart the computer if prompted.

 6. Run Norton Utilities 16 installer.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v105396195
Operativsystem: Windows
Sist endret: 27/07/2020