Andre produkter

Redigere merknader

Du kan bruke alternativet Redigere merknader i Identity Safe til å lagre personlige opplysninger som du kan hente frem og bruke ved behov. Du kan bruke informasjon herfra til å fylle ut registreringsskjemaer på websider. Du kan også se, redigere og slette merknader du har lagret.

Slik lager du merknader

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Identitet, og klikker deretter på Styre identitetsbeskyttelse.

 2. Klikk på Konfigurer under Identity Safe i raden Redigere merknader.

 3. Skriv et navn på merknaden du vil lagre, i boksen Navn under Detaljer i vinduet Redigere merknader.

  Hvis en merknad finnes fra før, klikker du på Opprett nye merknader og skriver et navn på merknaden du vil lagre, i Navn -boksen under Detaljer.

 4. Skriv inn eventuell annen informasjon i boksen Informasjon.

 5. Klikk på Lagre.

 6. Klikk på OK i vinduet Redigere merknader.

Slik redigerer du merknader

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Identitet, og klikker deretter på Styre identitetsbeskyttelse.

 2. Klikk på Konfigurer under Identity Safe i raden Redigere merknader.

 3. Velg navnet på merknaden du vil redigere, under Navn i vinduet Redigere merknader.

 4. Klikk på Redigere merknader, og endre informasjonen under Detaljer.

  Du kan endre kategorien, endre navnet og redigere tilleggsinformasjonen du har oppgitt.

 5. Klikk på Lagre.

 6. Klikk på OK i vinduet Redigere merknader.

Slik sletter du merknader

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Identitet, og klikker deretter på Styre identitetsbeskyttelse.

 2. Klikk på Konfigurer under Identity Safe i raden Redigere merknader.

 3. Velg navnet på merknaden du vil slette, under Navn i vinduet Redigere merknader.

 4. Klikk på Slett merknader.

 5. Klikk på Ja i varselsdialogboksen.

 6. Klikk på OK i vinduet Redigere merknader.

Om Redigere merknader

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v10308775_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 26/08/2011