Beskyttelsesvarsel

Når Smart brannmur er slått av, er datamaskinen ikke beskyttet mot Internett-trusler og sikkerhetsrisikoer.

Det kan være enkelte problemer som krever at du slår av Smart brannmur. I slike tilfeller bør du forsøke å tilpasse individuelle sikkerhetsinnstillinger før du skrur av brannmuren på følgende måte:

  • Du kan gå inn i Nettverkssikkerhetskartet for å løse problemer med deling av filer eller skrivere. Du kan stille inn klareringsnivå på nettverket som datamaskinen er koblet til, i vinduet Nettverkssikkerhetskart. Det kan hende at problemet løses dersom du angir at nettverket skal være Delt eller få Full klarering.

  • Du kan løse problemer knyttet til Teredo ved å gå til kategorien Avanserte innstillinger i Smart brannmur og slå alternativet Lær IPv6 NAT-traverseringstrafikk automatisk på.

Hvis du må slå av Smart brannmur, bør du slå den av midlertidig, slik at den slår seg på igjen automatisk.

Du kan bruke rullegardinlisten i dette vinduet til å velge hvor lenge du vil at Smart brannmur skal være slått av.

Du kan slå på Smart brannmur manuelt før den angitte tiden løper ut, for å sørge for at datamaskinen fortsatt er beskyttet.

Om Smart brannmur

Om Avanserte innstillinger for Smart brannmur

Om nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028879_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/10/2011