Andre produkter

Bruke veiviseren Legg til regel

Legg til regel -veiviseren fører deg gjennom de nødvendige trinnene for å opprette brannmurregler.

Slik bruker du Legg til regel-veiviseren:

 1. Åpne Legg til regel-veiviseren ved å opprette en trafikk- eller programregel.

 2. Velg handlingen du ønsker for denne regelen, i den første ruten i Legg til regel-veiviseren. Velg mellom følgende alternativer:

  Tillat

  Tillat denne typen kommunikasjon.

  Ta for eksempel en trafikkregel med følgende kriterier: alle innkommende forbindelser fra Internett-adresse 192.168.1.1 via port 8080. Når du velger Tillat, tillater Smart brannmur alle tilkoblinger som oppfyller kriteriene for denne trafikkregelen.

  Blokker

  Forhindre denne typen kommunikasjon.

  Ta for eksempel en trafikkregel med følgende kriterier: alle innkommende forbindelser fra Internett-adresse 192.168.1.1 via port 8080. Når du velger Blokker, blokkerer Smart brannmur alle tilkoblinger som oppfyller kriteriene for denne trafikkregelen.

  Overvåk

  Oppdater kategorien Brannmur - Aktivitet i hendelsesloggen hver gang denne typen kommunikasjon finner sted. Med dette alternativet kan du overvåke hvor ofte brannmurregelen brukes. Norton 360 Online varsler deg hver gang trafikk som stemmer overens med kriteriene for overvåkningsregelen, passerer gjennom datamaskinen. Du kan bruke koblingene i varslene til å se loggene. Du kan vise hendelsesloggen under kategorien Brannmur - Aktivitet i Sikkerhetslogg -vinduet.

  Norton 360 Online oppretter egne handlingsregler som tillater eller blokkerer programmer som kun har en Overvåk -regel tilknyttet seg. Overvåk -regelen må ha en høyere rangering enn handlingsregelen for at nettverkshendelsen relatert til programmet skal loggføres.

  Overvåkingsregelen loggfører kun trafikkhendelser i vinduet Sikkerhetslogg. Du må opprette enda en Tillat- eller Blokker-regel for å håndtere nettverkstrafikk.

  Du kan overvåke og tillate eller blokkere trafikken ved å aktivere alternativet Lag en sikkerhetsloggoppføring, enten i Legg til regler-veiviseren eller Endre regel-veiviseren.

 3. Klikk på Neste.

 4. Velg typen forbindelse regelen skal gjelde for. Velg mellom følgende alternativer:

  Forbindelser til andre datamaskiner

  Regelen gjelder utgående forbindelser fra datamaskinen din til en annen datamaskin.

  Forbindelser fra andre datamaskiner

  Regelen gjelder innkommende forbindelser fra en annen datamaskin til din datamaskin.

  Forbindelser til og fra andre datamaskiner

  Regelen gjelder for innkommende og utgående forbindelser.

 5. Klikk på Neste, og velg deretter datamaskinene som gjelder for regelen. Velg mellom følgende alternativer:

  Alle datamaskiner

  Regelen gjelder for alle datamaskiner.

  Alle datamaskiner i det lokale delnettet

  Denne regelen gjelder bare for datamaskiner i det lokale delnettet.

  Organisasjonsnettverk er delt inn i delnett for å gjøre Internett-kommunikasjon mer effektiv. Et delnett representerer alle datamaskinene i samme lokalnett.

  Bare datamaskinene og områdene som er angitt nedenfor

  Regelen gjelder bare for datamaskinene, områdene eller domenene som du angir.

  Du kan angi navnene og adressene på datamaskiner som gjelder for regelen. Detaljene til de angitte datamaskinene vises på listen. Du kan også fjerne datamaskiner fra listen.

  Når du velger dette alternativet, blir Legg til -valget tilgjengelig. Når du klikker på Legg til, viser Norton 360 Online dialogboksen Nettverk, der du kan velge bestemte datamaskiner, en serie med datamaskiner eller alle datamaskinene på et delnett eller nettverk.

  Du kan bruke valgene Legg til eller Fjern for å legge til eller fjerne en datamaskin.

 6. Klikk på Neste, og velg deretter regelens protokoller. Velg mellom følgende alternativer:

  TCP

  Regelen gjelder for TCP-kommunikasjon (Transmission Control Protocol).

  UDP

  Regelen gjelder for UDP-kommunikasjon (User Datagram Protocol).

  TCP og UDP

  Regelen gjelder for TCP- og UDP-kommunikasjon.

  ICMP

  Regelen gjelder for ICMP-kommunikasjon (Internet Control Message Protocol).

  Dette alternativet er bare tilgjengelig når du legger til en trafikkregel, endrer en trafikkregel, eller endrer en programregel som håndterer ICMP-trafikk.

  ICMPv6

  Regelen gjelder for ICMPv6-kommunikasjon (Internet Control Message Protocol for Internet Protocol version 6).

  Dette alternativet er bare tilgjengelig når du legger til en trafikkregel, endrer en trafikkregel, eller endrer en programregel som håndterer ICMPv6-trafikk.

  Alle

  Regelen gjelder for alle protokoller det er støtte for.

  Når du velger dette alternativet, kan du ikke angi hvilke kommunikasjonstyper eller porter som gjelder for regelen.

 7. Velg portene for denne regelen. Velg mellom følgende alternativer:

  Alle typer kommunikasjon (alle porter, lokale og eksterne)

  Regelen gjelder for kommunikasjon som bruker en hvilken som helst port.

  Bare kommunikasjon som passer med alle typene og portene som er oppført nedenfor.

  Regelen gjelder for de portene du angir. Du kan angi portene ved å velge fra de oppførte portene eller ved å legge til bestemte porter eller portområder.

  Hvis du velger ICMP- eller ICMPv6-protokoll, kan du angi kommandoene. Dette gjør du ved å velge en kommando fra listen over kjente kommandoer, eller ved å legge til bestemte kommandoer eller kommandoområder.

  Når du velger dette alternativet, blir Legg til -valget tilgjengelig. Du kan bruke valgene Legg til eller Fjern for å angi eller fjerne en port eller kommando.

 8. Klikk på Neste.

 9. Merk av for Lag en sikkerhetsloggoppføring hvis du ønsker at Norton 360 Online skal lage en oppføring i brannmurens hendelseslogg.

  Norton 360 Online lager en oppføring når en nettverkskommunikasjonshendelse samsvarer med denne regelen. Du kan vise hendelsesloggen i Sikkerhetslogg -vinduet under Brannmur - Aktivitet. Hvis du har valgt alternativet Overvåk i vinduet Handling, merkes Lag en sikkerhetsloggoppføring automatisk av. Fordi dette er standardinnstillingen, kan du ikke deaktivere dette alternativet ved å fjerne avmerkingen for det.

 10. Merk av for Bruk denne regelen hvis du vil bruke denne regelen på IPv6 NAT-traverseringstrafikk.

 11. Klikk på Neste, og skriv deretter inn et navn på denne regelen i tekstboksen.

 12. Klikk på Neste, og se deretter gjennom innstillingene for den nye regelen.

 13. Klikk på Fullfør.

 14. Når du er ferdig med å legge til regler, klikker du på OK.

Legge til trafikkregler og programregler

Om brannmurregler

Om trafikkregler

Om programregler

Endre trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1028179_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/10/2011