Andre produkter

Legge til trafikkregler og programregler

Brannmurinnstillingene oppretter de fleste brannmurregler du trenger automatisk. Du kan legge til egendefinerte regler etter behov.

Brannmurregler bør kun opprettes av erfarne brukere.

Du kan legge til følgende typer brannmurregler:

 • Trafikkregler

 • Programregler

Slik legger du til en trafikkregel:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Legg til i kategorien Trafikkregler.

 4. Følg instruksjonene i Legg til regel -veiviseren.

Slik legger du til en programregel:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Velg programmet du ønsker å legge til en regel for i Program -kolonnen i kategorien Programregler.

 4. Klikk på Endre.

  Du kan også benytte rullegardinlisten Tilgang ved siden av programmet til å endre tilgangsnivået for det. Smart brannmur endrer eller oppretter så den relevante regelen for programmet.

 5. Klikk på Legg til i vinduet Regler.

 6. Følg instruksjonene i Legg til regel -veiviseren.

 7. Klikk på OK i vinduet Regler.

Endre brannmurreglers rekkefølge

Slå av en trafikkregel midlertidig

Fjerne en brannmurregel

Legge programmer til brannmurinnstillingene

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1028140_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 24/08/2011