Om programregler

Programregler kontrollerer nettverkstilgangen til programmene på datamaskinen. Du kan bruke brannmur innstillingene til å opprette og endre regler for programmer.

I kategorien Programregler kan du gjøre følgende:

  • Legge til et program.

  • Gi nytt navn til et program.

  • Endre reglene for et program.

  • Legge til en programregel.

  • Endre tilgangsinnstillingene for en programregel.

  • Endre prioriteten til programreglene ved å endre regelsekvensen i listen.

  • Fjerne en programregel.

  • Fjerne et program.

Du kan opprette programregler på følgende måter:

Tilpasse innstillinger for Internett-tilgang automatisk

Lar brannmuren konfigurere tilgang til programmer automatisk første gangen brukeren kjører dem. Denne metoden er den enkleste måten å opprette brannmurregler på.

Bruk brannmurinnstillinger

Administrerer listen over programmer som har tilgang til Internett.

Reager på varsler

La brannmuren varsle deg når programmer prøver å få tilgang til Internett. Du kan tillate eller blokkere programmets Internett-tilgang.

I noen tilfeller, som når du ser på film, foretrekker du kanskje å ikke få varsler. I slike tilfeller kan du aktivere Automatisk programstyring. Norton 360 Online viser ikke brannmurvarsler i denne modusen.

Brannmuren varsler deg kun hvis du har endret alternativene i de generelle innstillingene for Smart brannmur fra standard, anbefalte innstillinger.

Om trafikkregler

Om brannmurregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028042_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/10/2011