Rekkefølgen for behandling av brannmurregler

Smart brannmur behandler trafikkregler før den behandler programregler. Eksempel: En programregel tillater Internet Explorer å koble til Internett via port 80 med TCP-protokoll, og en trafikkregel blokkerer TCP-kommunikasjon gjennom port 80 for alle programmer. Internet Explorer kan ikke koble til Internett, siden Norton prioriterer trafikkregler over programregler.

Fra listen over trafikkregler behandles reglene i rekkefølge fra øverst til nederst. Oppføringer under Programregler behandles ikke i rekkefølge. Reglene fra hver oppføring i Programregler behandles derimot i rekkefølge fra øverst til nederst.

Du har for eksempel en programregel som blokkerer bruken av Symantec pcAnywhere på andre datamaskiner. Så legger du inn en ny regel som tillater bruk av samme program på en bestemt datamaskin. Deretter flytter du den nye regelen foran den opprinnelige regelen i listen med programregler. Norton behandler den nye regelen først, og du kan dermed bruke Symantec pcAnywhere med den bestemte datamaskinen. Deretter behandles den opprinnelige regelen, og stopper bruk med alle andre datamaskiner.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1028031_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018