Andre produkter

Om rekkefølgen for behandling av brannmurregler

Smart brannmur behandler trafikkregler før den behandler programregler. Eksempel: En programregel tillater Internet Explorer å koble til Internett via port 80 med TCP-protokoll, og en trafikkregel blokkerer TCP-kommunikasjon gjennom port 80 for alle programmer. Internet Explorer kan ikke koble til Internett, siden Norton 360 Online prioriterer trafikkregler over programregler.

Du har for eksempel en programregel som blokkerer bruken av Symantec pcAnywhere på andre datamaskiner. Så legger du inn en ny regel som tillater bruk av samme program på en bestemt datamaskin. Deretter flytter du den nye regelen foran den opprinnelige regelen i listen med programregler. Norton 360 Online behandler den nye regelen først, og du kan dermed bruke Symantec pcAnywhere med den bestemte datamaskinen. Deretter behandles den opprinnelige regelen, og stopper bruk med alle andre datamaskiner.

Om brannmurregler

Om trafikkregler

Om programregler

Legge til trafikkregler og programregler

Endre trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1028031_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/09/2011