Om rekkefølgen for behandling av brannmurregler

Smart brannmur behandler trafikkregler før den behandler programregler. Eksempel: En programregel tillater Internet Explorer å koble til Internett via port 80 med TCP-protokoll, og en trafikkregel blokkerer TCP-kommunikasjon gjennom port 80 for alle programmer. Internet Explorer kan ikke koble til Internett, siden Norton Business Suite prioriterer trafikkregler over programregler.

Du har for eksempel en programregel som blokkerer bruken av Symantec pcAnywhere på andre datamaskiner. Så legger du inn en ny regel som tillater bruk av samme program på en bestemt datamaskin. Deretter flytter du den nye regelen foran den opprinnelige regelen i listen med programregler. Norton Business Suite behandler den nye regelen først, og du kan dermed bruke Symantec pcAnywhere med den bestemte datamaskinen. Deretter behandles den opprinnelige regelen, og stopper bruk med alle andre datamaskiner.

Om brannmurregler

Om trafikkregler

Om programregler

Legge til trafikkregler og programregler

Endre trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028031_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013