Brannmurregler

En brannmur er et sikkerhetssystem som bruker regler til å blokkere eller tillate tilkoblinger og dataoverføringer mellom datamaskinen og Internett. Brannmurregler kontrollerer hvordan Smart brannmur beskytter datamaskinen mot ondartede programmer og uautorisert tilgang. Norton-brannmur kontrollerer automatisk all trafikk som går inn til og ut av datamaskinen din, mot disse reglene.

Smart brannmur benytter to typer brannmurregler:

Programregler

Kontrollerer nettverkstilgang for programmer på datamaskinen.

Trafikkregler

Kontrollerer all innkommende og utgående nettverkstrafikk.

Programregler

På fanen Programstyring kan du gjøre følgende:

  • Gi programbeskrivelsen et nytt navn.

  • Endre reglene for et program.

  • Legge til en programregel.

  • Endre tilgangsinnstillingene for en programregel.

  • Endre prioriteten til programreglene ved å endre regelsekvensen i listen.

  • Fjerne en programregel.

  • Se klareringsnivået til et program.

Du kan opprette programregler på følgende måter:

Tilpasse innstillinger for Internett-tilgang automatisk

Lar brannmuren konfigurere tilgang til programmer automatisk første gangen brukeren kjører dem. Denne metoden er den enkleste måten å opprette brannmurregler på.

Bruk brannmurinnstillinger

Administrerer listen over programmer som har tilgang til Internett.

Reager på varsler

Lar brannmuren varsle deg når programmer prøver å få tilgang til Internett. Du kan tillate eller blokkere programmets Internett-tilgang.

I noen tilfeller, som når du ser på film, foretrekker du kanskje å ikke få varsler. I slike tilfeller kan du aktivere Automatisk programstyring. Når automatisk programkontroll er på, vil brannmuren kun varsle når et program som ikke er godkjent som pålitelig prøver å få tilgang til nettet. Brannmuren varsler deg kun hvis du har endret alternativene i de generelle innstillingene for Smart brannmur fra standard, anbefalte innstillinger.

Trafikkregler

Kategorien Trafikkregler viser en liste over forhåndsdefinerte trafikkregler. Noen av standardtrafikkreglene er skrivebeskyttet og låst. Disse reglene kan ikke endres.

Reglene vises i prioritert rekkefølge. Regler som er høyere på listen overstyrer regler lenger ned.

Du kan legge til en ny trafikkregel i dette vinduet. Du kan også gjøre følgende:

Endre en trafikkregel

Du kan endre innstillingene til en trafikkregel hvis den ikke fungerer slik du ønsker.

Du kan imidlertid ikke endre standardregler som er skrivebeskyttet.

Slå av en trafikkregel

Du kan deaktivere en trafikkregel.

Du kan imidlertid ikke deaktivere standardregler som er skrivebeskyttet.

Endre prioritet for en trafikkregel

Du kan endre prioritet for en trafikkregel ved å endre rekkefølgen på listen.

Bare av avanserte brukere eller brukere som har veiledning av teknisk støtte bør utføre dette.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v1028028_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018