Om brannmurregler

En brannmur er et sikkerhetssystem som bruker regler til å blokkere eller tillate tilkoblinger og dataoverføringer mellom datamaskinen og Internett. Brannmurregler kontrollerer hvordan Smart brannmur beskytter datamaskinen mot ondartede programmer og uautorisert tilgang. Brannmuren kontrollerer automatisk all trafikk som går inn til og ut av datamaskinen din, mot disse reglene.

Smart brannmur benytter to typer brannmurregler:

Programregler

Kontrollerer nettverkstilgang for programmer på datamaskinen.

Trafikkregler

Kontrollerer all innkommende og utgående nettverkstrafikk.

Om Smart brannmur

Om rekkefølgen for behandling av brannmurregler

Legge til trafikkregler og programregler

Fjerne en brannmurregel

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1028028_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013