Andre produkter

Redigere klareringsnivå for nettverk

Klareringsnivået angir standardnivået for tilgangen som enheter på nettverket har til datamaskinen. Enhver enhet på nettverket som ikke er spesifikt definert som klarert eller begrenset, bruker nettverkets klareringsnivå.

I utgangspunktet defineres dette klareringsnivået automatisk ut fra datamaskinens konfigurasjon.

Du kan velge ett av følgende alternativer:

FULL KLARERING

Legger til nettverket i Full klarering-listen

All trafikk datamaskinen mottar fra et klarert nettverk, filtreres og slippes gjennom brannmuren. Kjente angrep og infeksjoner blir imidlertid fremdeles overvåket. Du bør kun velge dette alternativet hvis du er sikker på at nettverket er helt trygt.

DELT

Legger til nettverket i Delt-listen

All trafikk datamaskinen mottar fra et delt nettverk, filtreres. Det er kun delte ressurser på datamaskinen, som filer, mapper og skrivere, som er tillatt. Du bør velge denne innstillingen hvis du vil at brannmuren skal beskytte deg fra all trafikk, bortsett fra den som gjelder fildeling og skriverdeling.

BESKYTTET

Legger til nettverket i Beskyttet-listen

Et nettverk er på det beskyttede klareringsnivået når det ikke er klassifisert som klarert, delt eller begrenset.

Du vil fortsatt være beskyttet mot kjente angrep og all uventet trafikk.

BEGRENSET

Legger til nettverket i Begrenset-listen

Enheter på begrensede nettverk kan ikke kommunisere med datamaskinen. Du kan imidlertid fremdeles bruke nettverket til nettlesing, sending av e-post og overføre annen kommunikasjon.

Om nettverkssikkerhetskartet

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v10027746_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 10/02/2011