Andre produkter

Redigere klareringsnivå for en enhet

Du kan sikre datamaskinen eller enhetene dine mot andre enheter ved å angi et passende klareringsnivå for de enhetene som er koblet til nettverket ditt. Området for enhetsdetaljer i nettverkssikkerhetskartet viser klareringsnivåinnstillingene for hver enhet. Du kan endre klareringsnivået for en enhet.

Klareringsnivået for en enhet er Delt i disse tilfellene:

  • Når datamaskinen på nettverket har én eller flere mapper eller skrivere som deles

  • Når datamaskinen er kompatibel med Media Center (for eksempel hvis du har Windows Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate eller Windows 7)

  • Når datamaskinen ikke har en offentlig IP-adresse

    Datamaskinen har ingen offentlig IP-adresse når datamaskinen ikke er direkte koblet til Internett.

  • Når datamaskinen er koblet til et LAN gjennom en sikret tilkobling

Hvis du bruker et trådløst nettverk som ikke er sikret, er standard klareringsnivå for alle enhetene på det nettverket Beskyttet.

Klareringsnivået for en enhet avhenger også av klareringsnivået for nettverket. Når du endrer klareringsnivået for et nettverk, gir Norton 360 Online samme klareringsnivå til alle enhetene som er tilkoblet det nettverket. Norton 360 Online endrer imidlertid ikke klareringsnivåene for enhetene som du har klarert eller begrenset individuelt.

Forsikre deg om at du bare endrer klareringsnivået for en enhet til Full klarering hvis du er sikker på at enheten ikke inneholder sikkerhetstrusler.

Du kan velge ett av følgende alternativer:

FULL KLARERING

Legger til en enhet i Full klarering-listen

Enheter med full klarering overvåkes kun for kjente angrep og infeksjoner. Du bør velge dette alternativet hvis du er sikker på at nettverket er helt trygt.

Du kan også utelate en enhet med full klarering fra søk med Inntrengingsforhindring. Når du utelater en klarert enhet fra et Inntrengingsforhindring-søk, klarerer Norton 360 Onlinedenne enheten, og søker ikke gjennom noe informasjon mottatt fra denne enheten.

BEGRENSET

Legger til en enhet i Begrenset-listen

Begrensede enheter får ikke tilgang til datamaskinen. Norton 360 Online viser klareringsnivåstatusen for begrensede enheter på enhetens ikon.

BRUK STANDARDKLARERING (klareringsnivå)

Legger en enhet til et standard klareringsnivå

Enheter som fjernes fra klareringsnivåene Full klarering og Begrenset, går over til standard klareringsnivå for nettverket. Klareringsnivået for nettverket kan være Full klarering, Begrenset, Beskyttet eller Delt.

Om nettverkssikkerhetskartet

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v10027745_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 10/02/2011