Nortons avbestillings- og returpolicyer

Hva er Nortons avbestillings- og returpolicy?

 • Gi oss beskjed dersom du ikke er fornøyd med ditt Norton-kjøp! Vår returpolicy kan inkludere en tilbakebetaling - men noen begrensninger gjelder, så gå gjennom vilkårene nedenfor. Vår policy er uavhengig av eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha.

 • Frakt- og håndteringkostnader og eventuelle gjeldende avgifter kan ikke refunderes, med unntak av i visse delstater og land der slike utgifter kan refunderes.

 • Hvis du returnerer Norton-tilbudet og/eller mottar en refusjon, godtar du at du skal avinstallere og slette alle kopier av programvaren fra enheten(e). Lisensen kan dessuten, etter vårt eget skjønn, deaktiveres for å forhindre ytterligere bruk.

 • Merk: Avbestillings-, retur- og refusjonsrettigheter kan variere ved kjøp eller fakturering via en tredjepart (f.eks. en tjenesteleverandør, forhandler, TBD, selger, osv.).

Nøl ikke med å kontakte Norton brukerstøtte for å få hjelp. Det er den raskeste metoden for å be om avbestilling og refusjon.

Avslutte abonnementet

 • Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å logge på Min Norton og slå AV Automatisk fornying, eller ved å kontakte Norton brukerstøtte.

 • Merk: Hvis du avslutter abonnementet, bør du sende avbestillingsforespørselen et par dager før faktureringsdatoen for den automatiske fornyingen slik at forespørselen kan behandles i tide. På denne måten unngår du å bli belastet for automatisk fornying.

 • OBS! Hvis du avslutter abonnementet, fornyes det ikke automatisk. Beskyttelsen vil imidlertid fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Du kan også ha rett på refusjon i henhold til refusjonspolicyen nedenfor.

 • Abonnementspakker fra Norton og/eller LifeLock:

  • Hvis du har kjøpt en pakke (f.eks. en pakke med mer enn ett abonnement), kan du når som helst avslutte abonnementet fra ett av abonnementene eller fra hele pakkeløsningen.

  • Hvis du bare avslutter abonnementet fra en del av pakken, er det mulig at de andre eksisterende abonnementene fortsetter, noe som vil påvirke den årlige eller månedlige fornyingsprisen. Gå gjennom eksisterende abonnementer og fornyingspriser her eller ring Norton brukerstøtte hvis den aktuelle koblingen ikke er tilgjengelig for landet ditt.

  • Hvis du avslutter hele pakken med abonnementer som utgjør pakkeløsningen, vil beskyttelsen fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Beskyttelsen fornyes imidlertid ikke automatisk for den påfølgende perioden.

  • Du kan også ha rett på refusjon i henhold til refusjonspolicyen nedenfor.

 • Hvis du har kjøpt abonnementet gjennom vår salgskanal og fikk tak i Virus Protection Promise ved å slå PÅ Automatisk fornying for det aktuelle abonnementet, vil du miste fordelene med Virus Protection Promise når du avslutter abonnementet. Dette gjelder ikke Japan.

Avslutte abonnementet - kun Nederland

 • Du kan når som helst avbestille abonnementet ved å logge på Norton-kontoen og slå AV Automatisk fornying, eller ved å kontakte Norton brukerstøtte.

 • Merk: Hvis du avslutter abonnementet, bør du sende avbestillingsforespørselen et par dager før faktureringsdatoen for den automatiske fornyingen slik at forespørselen kan behandles i tide. På denne måten unngår du å bli belastet for automatisk fornying.

 • Hvis du avslutter abonnementet etter den første perioden, avsluttes abonnementet med rett til en pro rata-refusjon med en (1) måneds varsel.

 • Hvis du avslutter abonnementet før den første perioden utløper, fornyes ikke abonenementet automatisk. Beskyttelsen vil imidlertid fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Du kan ha rett på refusjon i henhold til refusjonspolicyen nedenfor.

 • Abonnementspakker fra Norton:

  • Hvis du har kjøpt en abonnementspakke fra Norton (f.eks. en pakke med mer enn ett abonnement), kan du når som helst avslutte abonnementet fra ett av abonnementene eller fra hele pakkeløsningen.

  • Hvis du bare avslutter abonnementet fra en del av pakkeløsningen, er det mulig at de andre eksisterende abonnementene fortsetter, noe som vil påvirke den årlige eller månedlige fornyingsprisen. Gå gjennom eksisterende abonnementer og fornyingspriser her eller ring Norton brukerstøtte hvis den aktuelle koblingen ikke er tilgjengelig for landet ditt.

  • Hvis du avslutter hele pakken med Norton-abonnementer som utgjør en pakkeløsning, etter den første perioden, avsluttes abonnementspakken fra Norton med rett til en pro rata-refusjon med en måneds forvarsel. Hvis du avslutter hele pakken med Norton-abonnementer som utgjør pakkeløsningen, før den første perioden utløper, vil Norton-beskyttelsen fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Beskyttelsen fornyes imidlertid ikke automatisk for den påfølgende perioden.

  • Du kan også ha rett på refusjon i henhold til refusjonspolicyen nedenfor.

 • Hvis du har kjøpt abonnementet gjennom vår salgskanal og skaffet deg Virus Protection Promise ved å slå på innstillingen for Automatisk fornying for det abonnementet, mister du fordelene med Virus Protection Promise når du avslutter abonnementet.

Kontakt Norton brukerstøtte for å få hjelp og mer informasjon.

Refusjon: Årlige og månedlige abonnementer

Årlige Norton-abonnementer (en eller flere perioder, eller en evigvarende lisens):

 • Med mindre annet er utelukket i denne policyen kvalifiserer kjøp av et årlig Norton-abonnement for refusjon i henhold til vår 60 dagers Pengene tilbake-garanti, dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen.

 • Hver gang du fornyer et årlig Norton-abonnement med ett år, kvalifiserer du for refusjon av det årlige fornyingsgebyret, hvis du legger frem kravet innen 60 dager etter at du ble belastet for abonnementet (f.eks. fornyingens fakturadato). Refusjonen er begrenset til gebyret du betalte for den da gjeldende abonnementsperioden.

 • Kjøp av et årlig abonnement på Norton Virus Removal Assurance kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen. Hvis Norton Virus Removal Assistance imidlertid inkluderes i en pakke sammen med et annet Norton-produkt på kjøpetidspunktet, vil policyen for avbestilling, retur og refusjon for Norton Virus Removal Assurance være den samme som den tilsvarende policyen for det medfølgende Norton-produktet i pakkeløsningen.

 • Kjøp av et årlig abonnement på Norton Ultimate Help Desk kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen, eller for en årlig fornying, innen 60 dager etter fakturadatoen for fornyingen, såfremt tjenestene, i begge tilfeller, ikke er innløst i løpet av denne perioden.

Årlige LifeLock-abonnementer (ett år eller flere):

 • Med mindre annet er utelukket i denne policyen kvalifiserer kjøp av et årlig LifeLock-abonnement for refusjon i henhold til vår 60 dagers Pengene tilbake-garanti, dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen.

 • Hver gang du fornyer et årlig LifeLock-abonnement med ett år, kvalifiserer du for refusjon av det årlige fornyingsgebyret, hvis du legger frem kravet innen 60 dager etter at du ble belastet for abonnementet (f.eks. fornyingens fakturadato). Refusjonen er begrenset til gebyret du betalte for den da gjeldende abonnementsperioden.

 • Hvis kravet ikke legges frem innen 60 dager etter at du ble belastet, vil du motta en pro rata-refusjon for eventuelle ubrukte abonnementsmåneder som gjenstår i perioden.

Månedlige abonnementer (fornying fra måned til måned):

 • Kjøp av et månedlig abonnement kvalifiserer IKKE for refusjon, med mindre annet er utelukket i denne policyen. Hvis du avslutter abonnementet, fornyes ikke abonnementet automatisk neste måned. Beskyttelsen vil imidlertid fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper.

 • Kjøp av et månedlig abonnement på Norton Ultimate Help Desk kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 14 dager etter kjøpsdatoen, eller for månedlige fornyinger, innen 14 dager etter fakturadatoen for fornyingen, såfremt tjenestene, i begge tilfeller, ikke er innløst i løpet av denne perioden.

 • Hvis du ønsker informasjon om refusjon av månedlige abonnement på Norton Core, ser du informasjonen om WiFi-ruteren Norton Core nedenfor.

Abonnementspakker for Norton og LifeLock (en pakke med mer enn et abonnement, som faktureres månedlig eller årlig):

 • Med mindre annet er utelukket i denne policyen kvalifiserer kjøp av en årlig abonnementspakke for Norton og LifeLock for refusjon i henhold til vår 60 dagers Pengene tilbake-garanti, dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen.

 • Hver gang du fornyer abonnementspakken med ett år, kvalifiserer du for refusjon av det årlige fornyingsgebyret, hvis du legger frem kravet innen 60 dager etter at du ble belastet for abonnementet (f.eks. fornyingens fakturadato). Refusjonen er begrenset til gebyret du betalte for den da gjeldende abonnementsperioden.

 • Hvis kravet ikke legges frem innen 60 dager etter at du ble belastet, vil du motta en pro rata-refusjon for eventuelle ubrukte abonnementsmåneder som gjenstår i perioden.

Merk: Dine retur- og refusjonsrettigheter kan variere ved kjøp fra eller fakturering gjennom en tredjepart (f.eks. en tjenesteleverandør, forhandler, detaljist, selger osv.).

Ikke nøl med å kontakte Norton brukerstøtte for å få hjelp. Det er den raskeste metoden for å be om refusjon.

WiFi-ruteren Norton Core

 • Hvis du har kjøpt en Norton Core-ruter fra Norton.com, kvalifiserer du for refusjon hvis kravet legges frem innen 30 dager etter at du mottok forsendelsen. Se delen Pengene tilbake-garanti i Nortons lisensavtale for å få en mer detaljert beskrivelse av hvordan du starter retur- og refusjonsprosedyrer, eller kontakt Norton brukerstøtte.

 • Hvis WiFi-ruteren Norton Core har defekter eller ikke fungerer, og dette skjer innen 1) ett år etter datoen for den opprinnelige leveransen hvis du har kjøpt den på Norton.com, eller 2) ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen hvis du kjøpte den fra en autorisert Symantec-forhandler, ser du den begrensede maskinvaregarantien for å finne ut hvordan du legger frem eventuelle krav.

 • Hvis abonnementet på Norton Core Security Plus fornyes automatisk, og du kontakter oss innen 14 dager etter den første månedlige belastningen, kvalifiserer du for en refusjon som er begrenset til kun det første månedlige abonnementsgebyret. Du vil ikke refunderes for eventuelle påfølgende fornyingsmåneder du har betalt for, i et månedlig abonnement.

 • Merk: Refusjonsrettighetene dine kan variere ved kjøp fra eller fakturering gjennom en tredjepart (f.eks. en tjenesteleverandør, forhandler, detaljist, selger osv.). Hvis du kjøpte Norton Core-ruteren fra en tredjepart, skal enhver retur sendes til kjøpsstedet i henhold til vilkårene i tredjepartens refusjonspolicy.

Ikke nøl med å kontakte Norton brukerstøtte for å få hjelp. Det er den raskeste metoden for å be om refusjon.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise inneholder en virusfjerningstjeneste som er levert av en Norton-ekspert. Hvis vi, mot formodning, ikke klarer å fjerne viruset fra enheten din, kan du ha krav på å få refundert Norton-abonnementet eller Norton-pakken (det som er aktuelt). Følgende vilkår må være gjeldende for at du skal ha krav på refusjon:

 • Med mindre hvis du er Norton Small Business-abonnement, du må kjøpe, fornye eller oppgradere Norton-abonnementet direkte fra Norton.com, eller abonnere på Nortons tjeneste for automatisk fornying;

 • Du vil få en tilbakebetaling basert på den aktuelle prisen du betalte for din nåværende abonnementsperiode hos Norton. Hvis du kjøpte en Norton-pakke (definert som Norton-abonnementer og/eller Norton-tjenester), vil tilbakebetalingen være basert på aktuell pris som har blitt betalt for perioden som gjelder for den nåværende Norton-pakken. Eller hvis pakken du har kjøpt inneholder et Norton-abonnement sammen med et produkt som er et ikke-Norton-abonnement/-produkt, vil tilbakebetalingen du får være begrenset til veiledende pris av Norton-abonnement for den aktuelle perioden, og må ikke overstige den totale prisen som ble betalt for pakken. Refusjonen vil være en refusjon fratrukket rabatter og mottatte refusjoner, samt eventuelle frakt- og behandlingskostnader og aktuelle avgifter, unntatt i visse stater og land der frakt, behandling og avgifter er refunderbare;

 • Hvis du har kjøpt Norton-abonnementet fra en forhandler, kreves det at du har kjøpsbevis;

 • Symantec er ikke ansvarlig for, og refusjonen gjelder IKKE, skade(r) som har oppstått på grunn av virus;

 • Gjeldende lov(er) og forskrift(er) i landet virusfjerningstjenesten utføres i, kan begrense eller endre tilgjengeligheten eller omfanget til Virus Protection Promise.

For mer informasjon, se www.norton.com/guarantee for tilgang til vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise i ditt område.

Norton Virus Protection Promise for Norton Core

Et abonnement på Norton Security Plus er berettiget til Virus Protection Promise.

 • Hvis en Norton-ekspert ikke kan fjerne viruset fra kundens PC, Mac, smarttelefon og/eller nettbrett, vil refusjonen baseres på den faktiske prisen som kunden betalte for den gjeldende abonnementsperioden for Norton Security Plus;

 • Hvis Virus Protection Promise var inkludert som del av det årlige kostnadsfrie abonnementet på Norton Security Plus da du kjøpte Norton Core, har du ikke krav på refusjon;

 • Hvis en kunde kjøper et kvalifiserende Norton-abonnement og dets gjeldende periode er lagt til den kostnadsfrie abonnementsperioden for Norton Core Security Plus som del av et oppgraderingstilbud, baseres refusjonen på den faktiske prisen kunden betalte for den siste perioden av det opprinnelige kvalifiserende Norton-abonnementet.

NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE OG EVENTUELLE TILKNYTTEDE REFUSJONSKRAV DEKKER KUN PC-ER, MAC-ER ANDROID- OG/ELLER IOS-SMARTTELEFONER, OG DEKKER IKKE IOT-ENHETER (INTERNET OF THINGS) SOM FOR EKSEMPEL TV-ER, KAMERAER, TERMOSTATER, KJØLESKAP OG BABYMONITORER.

Eventuelle refusjoner vil være netto av eventuelle rabatter eller refusjoner, minus eventuelle frakt- og håndteringskostnader og andre gjeldende avgifter, bortsett fra i visse delstater og land der fraktkostnader, håndteringskostnader og avgifter kan refunderes. Refusjon gjelder ikke for eventuelle skader som har oppstått som et resultat av virus.

For mer informasjon, se www.norton.com/guarantee for tilgang til vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise i ditt område.

Unntak fra Nortons avbestillings- og returpolicy

 • Følgende kjøp kvalifiserer ikke for vår Pengene tilbake-garanti i henhold til Nortongs avbestillings- og returpolicy:

  • NFR-produkter (Not For Resale, kan ikke videreselges)

  • Visse Norton-tilbud pakket med ikke-Norton-tilbud

  • Visse kjøp foretatt av en tredjepart (f.eks. tjenesteleverandør, forhandler, TBD, selger, osv.).

  • Gjenta kjøp av det samme Norton-tilbudet som tidligere ble refundert

  • Norton-tjenester allerede løst inn eller der oppsett har blitt gjennomført

  • Kjøp foretatt i Apple® App Store

 • Denne returpolicyen fra Norton gjelder ikke Symantec Small Business.

Hvis du er berettiget skattefradrag og har betalt skatt, kan du være kvalifisert til å få en refusjon av skattebeløpet. Se Symantec Business Store returpolicy, relevant lisenssertifikat, salgsavtale eller hos Symantecs bedriftsstøtte.

Angrerett gjelderkun land i EØS-området og Sveits.

 • I EØS-området og Sveits har du en lovfestet rett til å angre en inngått avtale på hvilket grunnlag som helst eller angre uten årsak innen 14 kalenderdager fra og med den dagen bestillingen ble bekreftet. Dette kalles «angrefristen».

 • Hvis du vil ha mer informasjon, går du til Slik utøver du din angrerett hos Norton.

Få hjelp

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: kb20100113164023EN_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Android, Mac OS X, Windows
Sist endret: 03/01/2018