Andre produkter

NortonLifeLocks retningslinjer for oppsigelse og refundering

Hva er retningslinjene for oppsigelse og refundering?

 • Si fra hvis du ikke er fornøyd med kjøpet! Policyen vår kan inkludere refusjon, men enkelte begrensninger gjelder, så du bør se gjennom vilkårene nedenfor. Vår policy er uavhengig av eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha.

 • Frakt- og håndteringkostnader og eventuelle gjeldende avgifter kan ikke refunderes, med unntak av i visse delstater og land der slike utgifter kan refunderes.

 • Hvis du returnerer eller annullerer et Norton-tilbud, godtar du at du skal avinstallere og slette alle kopier av programvaren fra enheten(e).

 • Merk: Oppsigelses-, retur- og refusjonsrettigheter kan variere ved kjøp eller fakturering via tredjeparter (f.eks. App Store, tjenesteleverandører, forhandlere, detaljister, selgere eller lignende). Se gjennom tilbudsvilkårene for å få mer informasjon.

Nøl ikke med å kontakte oss. Det er den raskeste metoden for å be om avbestilling og refusjon. Du kan også sende oss en refusjonsforespørsel via nettprat (ikke tilgjengelig i alle land).

Avslutte abonnementet

 • Du kan avslutte abonnementet ved å logge på -kontoen og gå til fanen Mine abonnementer. Du kan også kontakte oss.

 • Du må gjøre det før faktureringsdatoen for fornying, så vi får tid til å behandle forespørselen. Hvis abonnementet likevel blir fornyet, kan du kontakte oss for å få hjelp med refusjon.

 • Når du har avsluttet et abonnement, fornyes det ikke automatisk. Beskyttelsen vil imidlertid fortsette til den inneværende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Du kan også ha rett på refusjon i henhold til refusjonspolicyen nedenfor.

 • Abonnementspakker fra Norton og/eller LifeLock:

  • Hvis du har kjøpt en pakke (f.eks. en pakke med mer enn ett abonnement), kan du når som helst avslutte abonnementet fra ett av abonnementene eller fra hele pakkeløsningen.

  • Hvis du bare avslutter noen av abonnementene i pakkeløsningen, er det mulig at de andre eksisterende abonnementene beholdes, noe som vil påvirke den årlige eller månedlige fornyingsprisen. Gå gjennom eksisterende abonnementer og fornyingspriser her eller ring oss hvis den aktuelle koblingen ikke er tilgjengelig i landet ditt.

  • Hvis du avslutter alle abonnementene i pakkeløsningen, vil beskyttelsen fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Beskyttelsen fornyes imidlertid ikke automatisk for den påfølgende perioden.

  • Du kan også ha rett til refusjon i henhold til våre Retningslinjer for refundering nedenfor.

 • Hvis du har kjøpt et tidsbegrenset abonnementet gjennom vår salgskanal og fikk tak i Virus Protection Promise ved å slå på Automatisk fornying for det aktuelle abonnementet, vil du miste fordelene med Virus Protection Promise når du avslutter abonnementet, med unntak av Japan.

Avslutte abonnementet - kun Nederland

 • Du kan avslutte abonnementet ved å logge på -kontoen og gå til fanen Mine abonnementer. Du kan også kontakte oss.

 • Du må gjøre det før faktureringsdatoen for fornying, så vi får tid til å behandle forespørselen. Hvis abonnementet likevel blir fornyet, kan du kontakte oss for å få hjelp med refusjon.

 • Hvis du avslutter abonnementet etter den første perioden, avsluttes abonnementet med rett til en pro rata-refusjon med en (1) måneds varsel.

 • Hvis du avslutter abonnementet før den første perioden utløper, fornyes ikke abonenementet automatisk. Beskyttelsen vil imidlertid fortsette til den inneværende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Du kan ha rett på refusjon i henhold til refusjonspolicyen nedenfor.

 • Abonnementspakker fra Norton:

  • Hvis du har kjøpt en abonnementspakke fra Norton (f.eks. en pakke med mer enn ett abonnement), kan du når som helst avslutte abonnementet for et av abonnementene eller for hele pakkeløsningen.

  • Hvis du bare avslutter noen av abonnementene i pakkeløsningen, er det mulig at de andre eksisterende abonnementene beholdes. Dette vil påvirke den årlige eller månedlige fornyingsprisen. Gå gjennom eksisterende abonnementer og fornyingspriser her eller ring oss hvis den aktuelle koblingen ikke er tilgjengelig i landet ditt.

  • Hvis du avslutter alle Norton-abonnementene i pakkeløsningen, etter den første perioden, avsluttes alle abonnementene i pakken og du vil ha krav på en pro rata-refusjon med én måneds forvarsel. Hvis du avslutter alle Norton-abonnementene i pakkeløsningen, før den første perioden utløper, vil beskyttelsen fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper. Beskyttelsen fornyes imidlertid ikke automatisk for den påfølgende perioden.

  • Du kan også ha rett til refusjon i henhold til våre Retningslinjer for refundering nedenfor.

 • Hvis du kjøpte et tidsbegrenset abonnementet gjennom vår salgskanal og fikk tak i Virus Protection Promise ved å slå på Automatisk fornying for det aktuelle abonnementet, vil du miste fordelene med Virus Protection Promise når du avbestiller abonnementet.

Kontakt oss hvis du ønsker mer hjelp og informasjon.

Refusjon: Årlige og månedlige abonnementer

Årsabonnementer (abonnementsperioder på ett år eller mer, eller en evigvarende lisens):

 • Kjøp av et årlig abonnement kvalifiserer for refusjon i henhold til vår 60-dagers Pengene tilbake-garanti dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen.

 • Hver årlig fornying er kvalifisert for refusjon (enten den betales på månedlig eller årlig basis), hvis du blir bedt om det innen 60 dager etter belastning. Refusjonen er begrenset til gebyret du betalte for den da gjeldende abonnementsperioden.

 • Kjøp av et årlig abonnement på Norton Ultimate Help Desk kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 60 dager etter kjøpsdatoen, eller for en årlig fornying, innen 60 dager etter fakturadatoen for fornyingen, såfremt tjenestene, i begge tilfeller, ikke er innløst i løpet av denne perioden.

Månedlige abonnementer (fornying fra måned til måned):

 • Når du kjøper et månedsabonnement, kan du kvalifisere for refusjon, såfremt forespørselen gjøres innen 14 dager etter kjøpsdatoen. Hvis du avslutter abonnementet, fornyes ikke abonnementet automatisk neste måned. Beskyttelsen vil imidlertid fortsette til den eksisterende abonnementsperioden (allerede betalt) utløper.

 • Kjøp av et månedlig abonnement på Norton Ultimate Help Desk - 3 enheter kvalifiserer for refusjon dersom kravet legges frem innen 14 dager etter kjøpsdatoen, eller for månedlige fornyinger, innen 14 dager etter fakturadatoen for fornyingen, såfremt tjenestene, i begge tilfeller, ikke er innløst i løpet av denne perioden.

Merk: Oppsigelses-, retur- og refusjonsrettigheter kan variere ved kjøp eller fakturering via tredjeparter (f.eks. App Store, en tjenesteleverandør, forhandler, detaljist, selger eller lignende). Se gjennom tilbudsvilkårene for å få mer informasjon

Nøl ikke med å kontakte oss. Det er den raskeste metoden for å be om refusjon. Du kan også sende oss en refusjonsforespørsel via nettprat (ikke tilgjengelig i alle land).

Norton Core WiFi Router

 • Hvis Norton Core er defekt eller ikke fungerer, og dette skjer innen 1) ett år etter datoen for den opprinnelige leveransen hvis du har kjøpt den på Norton.com, eller 2) ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen hvis du kjøpte den fra en autorisert forhandler, går du til Begrenset maskinvaregaranti for å se etter mulige løsninger.

 • Hvis abonnementet på Norton Core Security Plus fornyes automatisk, og du kontakter oss innen 14 dager etter den første månedlige belastningen, kvalifiserer du for en refusjon som er begrenset til kun den første månedlige abonnementsavgiften. Du blir ikke refundert for eventuelle påfølgende fornyingsmåneder du har betalt for, i et månedlig abonnement.

 • Merk: Refusjonsrettighetene kan variere ved kjøp eller fakturering via tredjeparter (f.eks. App Store, en tjenesteleverandør, forhandler, detaljist, selger eller lignende). Hvis du har kjøpt Norton Core fra en tredjepart, skal enhver retur sendes til kjøpsstedet i henhold til vilkårene i deres retningslinjer for refundering.

Nøl ikke med å kontakte oss. Det er den raskeste metoden for å be om refusjon.

Norton Virus Protection Promise

 • Virus Protection Promise inneholder en virusfjerningstjeneste som leveres av en Norton-ekspert. Løftet er inkludert i abonnementer med automatisk fornying. Kvalifiserte abonnement inkluderer:

  • de siste planene: Norton 360 og Norton 360 med LifeLock-planer, samt Norton AntiVirus Plus;

  • noen andre planer: Norton Security-planer, Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (original), Norton 360 (original) og Norton 360 Multi-Device (original).

 • Hvis en Norton-ekspert ikke kan fjerne viruset fra enheten, kan du ha rett til refusjon. Følgende vilkår og betingelser gjelder:

  • Du må ha et kvalifisert abonnement med automatisk fornyelse;

  • Refusjonen baseres på den faktiske prisen du har betalt for det kvalifiserende Norton-abonnementet i den gjeldende perioden. Hvis du kjøpte en pakke (et kvalifisert NortonLifeLock-abonnement kjøpt sammen med et annet NortonLifeLock-tilbud eller et tredjepartstilbud), begrenses refusjonen til produsentens anbefalte utsalgspris for det kvalifisert abonnementet for den gjeldende perioden. Refusjonen skal ikke overskride totalprisen du har betalt for pakken. Eventuelle refusjoner skal være prisen fratrukket eventuelle rabatter og mottatte refusjoner, samt eventuelle fraktkostnader, ekspedisjonsgebyr og gjeldende avgifter, unntatt i visse stater og land der fraktkostnader, ekspedisjonsgebyr og avgifter er refunderbare.

  • Norton Core Security Plus:

   • Hvis Virus Protection Promise var inkludert som en del av det årlige kostnadsfrie abonnementet på Norton Core Security Plus da du kjøpte Norton Core, har du ikke krav på refusjon;

   • Hvis en kunde kjøper et kvalifisert abonnement og dets gjeldende periode er lagt til den kostnadsfrie abonnementsperioden for Norton Core Security Plus som del av et oppgraderingstilbud, blir refusjonen basert på den faktiske prisen kunden betalte for den siste perioden av det opprinnelige kvalifiserte abonnementet.

  • Virus Protection Promise og eventuelle tilknyttede refusjonskrav dekker kun PC-er, Mac, Android- og/eller iOS-enheter, og dekker ikke IoT (tingenes Internet) som for eksempel TV-er, kameraer, termostater, kjøleskap og utstyr for babyovervåking.

  • Kjøpsbevis kan være nødvendig hvis du kjøpte det kvalifiserte abonnementet fra en tredjepart;

  • NortonLifeLock kan ikke holdes ansvarlig for, og refusjonen DEKKER IKKE eventuelle tap eller skade(r) som er en følge av virus;

  • Gjeldende lover og forskrifter i landet der virusfjerningstjenesten leveres, kan begrense eller endre tilgjengeligheten eller omfanget til Virus Protection Promise.

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du www.norton.com/guarantee. Der får du også tilgang til vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise i landet ditt.

Unntak i retningslinjene for oppsigelse og refundering

 • Følgende kjøp er kvalifiserer ikke for refusjon i henhold til retningslinjene våre:

  • Programvare som ikke er for videresalg (NFR) og kostnadsfri programvare;

  • Bestemte Norton- og/eller LifeLock-tilbud sammen med andre tredjepartstilbud.

  • Bestemte kjøp som fullføres og oppfylles av tredjeparter (f.eks. App Store, en tjenesteleverandør, forhandler, detaljist, selger eller lignende)..

  • Gjenta kjøp som ble refundert tidligere;

  • Norton-tjenester som allerede er innløst eller konfigurert;

Angrerett gjelderkun land i EØS-området og Sveits.

 • I EØS-området og Sveits har du en lovfestet rett til å angre en inngått avtale på hvilket grunnlag som helst eller angre uten årsak innen 14 kalenderdager fra og med den dagen bestillingen ble bekreftet. Dette kalles «angrefristen».

 • Hvis du vil ha mer informasjon, går du til Slik utøver du din angrerett hos Norton.

Få hjelp

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: kb20100113164023EN
Operativsystem: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Sist endret: 09/07/2020