Andere producten

Annulerings- en terugbetalingsbeleid van Norton

U kunt van gedachten veranderen, of uw behoeften kunnen veranderen, en daarvoor dient ons annulerings- en terugbetalingsbeleid, hoewel we het jammer zouden vinden als u wegging.

Bij aankoop via of facturering door derden (bijv. appstore, provider, retailer enz.) kan uw recht op annulering, retourzending en terugbetaling anders zijn. Lees uw aanbiedingsvoorwaarden voor meer informatie.

Ons beleid staat los van wettelijke rechten die u mogelijk volgens de wet heeft.

Voorkomen dat uw abonnement automatisch wordt verlengd

Hoe voorkomt u dat uw abonnement automatisch wordt verlengd en de kosten voor de verlenging in rekening worden gebracht?
Vóór de dag waarop de kosten in rekening zullen worden gebracht, hoeft u alleen maar het volgende te doen:
 • Neem contact met ons op of

 • Meld u aan bij uw account en:

  • Ga naar het tabblad Mijn Abonnementen

  • Klik op Abonnementsverlenging annuleren of Verlengen beheren onder het abonnement waarvoor u de verlenging wilt annuleren; en

  • Bevestig uw annulering.

Voor Japan, Korea, China, Hongkong en Taiwan

Als uw ordernummer begint met APXXXXXXXX of NPXXXXXXXX of als u Norton 360 Standard Plus heeft, volgt u de bovenstaande stappen om Automatische verlenging uit te schakelen voor uw abonnement.

Als uw bestelnummer met SY of NS begint, volgt u de onderstaande link om Automatisch verlengen uit te schakelen. U heeft uw oorspronkelijke bestelnummer nodig en het e-mailadres of telefoonnummer dat u heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen.
*Uw oorspronkelijke bestelnummer staat in de e-mail die wij u bij de eerste aankoop hebben gestuurd.

Japan   Korea   China   Hongkong   Taiwan

Het duurt meestal een paar uur voordat de wijziging van kracht wordt.

Gevolgen van de stopzetting van de automatische abonnementsverlenging:

 • Uw abonnement loopt door tot het einde van uw reeds betaalde abonnementsperiode, waarna het eindigt en niet automatisch wordt verlengd.

 • Eventuele voordelen verbonden aan abonnementen met automatische verlenging kunnen eindigen wanneer u de automatische verlenging van uw abonnement stopzet.

Add-on abonnementen:
 • In geval van add-on abonnementen die aan een hoofdabonnement zijn gekoppeld, wordt met het annuleren van de verlenging voor uw hoofdabonnement ook de verlenging voor de add-on abonnementen geannuleerd.

 • Bij het annuleren van de verlenging voor uw add-on abonnementen wordt de verlenging van uw hoofdabonnement echter niet geannuleerd, en de prijs voor uw verlenging wordt dienovereenkomstig aangepast.

Uw abonnementscontract annuleren en terugbetaling aanvragen

U kunt uw abonnementscontract opzeggen en een terugbetaling aanvragen volgens de onderstaande voorwaarden. Bij annulering moet u alle kopieën van de software van uw apparaat/apparaten deïnstalleren en verwijderen.
Jaarabonnementen (periode van één jaar of meer):
 • Onder onze geld-terug-garantie van 60 dagen komt de aanschaf van een jaarabonnement in aanmerking voor terugbetaling indien aangevraagd binnen 60 dagen na de aanschafdatum.

 • Iedere jaarlijkse verlenging komt ook in aanmerking voor volledige terugbetaling indien binnen 60 dagen na afschrijving van de verlengingskosten aangevraagd.

 • De aanschaf van een jaarabonnement op Norton Ultimate Helpdesk voor 1 apparaat of Privacy Monitor Assistant komt in aanmerking voor volledige terugbetaling als het verzoek binnen 60 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van een jaarlijkse verlenging, binnen 60 dagen na de afschrijving ervan, mits in beide gevallen nog geen gebruik is gemaakt van de services.

Maandabonnementen (maandelijkse verlengingen):
 • De aanschaf van een maandabonnement komt in aanmerking voor terugbetaling indien het verzoek binnen 14 dagen na de aanschafdatum is ingediend.

 • Daaropvolgende maandelijkse verlengingen komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

 • De aanschaf van een maandabonnement op Norton Ultimate Helpdesk voor 3 apparaten of Privacy Monitor Assistant komt in aanmerking voor volledige terugbetaling als het verzoek binnen 14 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van maandelijkse verlengingen, binnen 14 dagen na de afschrijving ervan, mits in beide gevallen nog geen gebruik is gemaakt van de services.

Add-on abonnementen (gekoppeld aan een hoofdabonnement):
 • Annulering van contract voor hoofdabonnement:

  • Hiermee annuleert u tegelijkertijd het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing op het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen.

 • Annulering van contract voor add-on abonnement:

  • Alleen het add-on abonnement dat u wilt annuleren wordt geannuleerd. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing, maar alleen voor het add-on abonnementscontract dat u annuleert en waarvoor u terugbetaling vraagt.

Proefabonnementen (wanneer een betalingsmethode vereist is om een gratis proefperiode te starten):
 • Proefperiode voor jaarabonnementen:

  • Als u uw proefperiode niet annuleert, komt het abonnementsgeld voor het eerste jaar na afloop van uw proefperiode en vervolgens voor elk volgend jaar dat u het abonnement verlengt, in aanmerking voor volledige terugbetaling, indien aangevraagd binnen 60 dagen nadat het in rekening is gebracht.

 • Proefperiode voor maandabonnementen:

  • Als u uw proefperiode niet annuleert, komt het abonnementsgeld voor de eerste maand na afloop van uw proefperiode in aanmerking voor volledige terugbetaling, indien aangevraagd binnen 14 dagen nadat het in rekening is gebracht.

  • De daaropvolgende maandelijkse verlengingskosten komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Hoe kan ik mijn abonnementscontract opzeggen en terugbetaling aanvragen?
Neem contact met ons op of dien een verzoek in via livechat (niet in alle landen beschikbaar). Het verzoek wordt binnen enkele dagen verwerkt, en de terugbetaling wordt betaald via dezelfde betaalmethode als de methode die voor de betaling is gebruikt, tenzij onderling anders is overeengekomen.

Uw abonnementscontract annuleren en terugbetaling aanvragen - alleen Duitsland, Nederland en het VK

U kunt uw abonnementscontract opzeggen en een terugbetaling aanvragen volgens de onderstaande voorwaarden. Bij annulering moet u alle kopieën van de software van uw apparaat/apparaten deïnstalleren en verwijderen.
Jaarabonnementen (periode van één jaar of meer):
 • Onder onze geld-terug-garantie van 60 dagen komt de aanschaf van een jaarabonnement in aanmerking voor terugbetaling indien aangevraagd binnen 60 dagen na de aanschafdatum.

 • Iedere jaarlijkse verlenging komt in aanmerking voor ofwel:

  • Volledige terugbetaling onder onze 60 dagen geld-terug-garantie, indien aangevraagd binnen 60 dagen na het in rekening brengen.

   OF

  • Na het verstrijken van de 60 dagen geld-terug-garantie: een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw verlengde abonnementstermijn, beginnend de maand nadat u om terugbetaling heeft verzocht.

 • De aanschaf van een jaarabonnement op Norton Ultimate-helpdesk voor 1 apparaat komt in aanmerking voor volledige terugbetaling als het verzoek binnen 60 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van een jaarlijkse verlenging, binnen 60 dagen na de afschrijving ervan, mits in beide gevallen nog geen gebruik is gemaakt van de services.

Add-on abonnementen (gekoppeld aan een hoofdabonnement):
 • Annulering van contract voor hoofdabonnement:

  • Hiermee annuleert u tegelijkertijd het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing op het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen.

 • Annulering van contract voor add-on abonnement:

  • Alleen het add-on abonnement dat u wilt annuleren wordt geannuleerd. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing, maar alleen voor het add-on abonnementscontract dat u annuleert en waarvoor u terugbetaling vraagt.

Proefabonnementen (wanneer een betalingsmethode vereist is om een gratis proefperiode te starten):
 • Als u uw proefperiode niet annuleert, komt het abonnementsgeld voor het eerste jaar na afloop van uw proefperiode en vervolgens voor elk volgend jaar dat u het abonnement verlengt, in aanmerking voor ofwel:

  • Volledige terugbetaling onder onze 60 dagen geld-terug-garantie, indien aangevraagd binnen 60 dagen na het in rekening brengen.

   OF

  • Na het verstrijken van de 60 dagen geld-terug-garantie: een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw verlengde abonnementstermijn, beginnend de maand nadat u om terugbetaling heeft verzocht.

Hoe kan ik mijn abonnementscontract opzeggen en terugbetaling aanvragen?
Neem contact met ons op of dien een verzoek in via livechat. Het verzoek wordt binnen enkele dagen verwerkt, en de terugbetaling wordt betaald via dezelfde betaalmethode als de methode die voor de betaling is gebruikt, tenzij onderling anders is overeengekomen.

Uw abonnementscontract annuleren en terugbetaling aanvragen – Quebec

U kunt uw abonnementscontract opzeggen en een terugbetaling aanvragen volgens de onderstaande voorwaarden. Bij annulering moet u alle kopieën van de software van uw apparaat/apparaten deïnstalleren en verwijderen.

Jaarabonnementen (periode van één jaar of meer):

 • De aankoop van een jaarabonnement komt in aanmerking voor ofwel:
  • Volledige terugbetaling onder onze 60 dagen geldteruggarantie, indien aangevraagd binnen 60 dagen na de aanschafdatum.
   OF 
  • Na het verstrijken van de 60 dagen geldteruggarantie: een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw huidige abonnementstermijn.
 • Elke jaarlijkse verlenging komt in aanmerking voor ofwel:
  • Volledige terugbetaling onder onze 60 dagen geldteruggarantie, indien aangevraagd binnen 60 dagen na de aanschafdatum.
   OF
  • Na het verstrijken van de 60 dagen geldteruggarantie: een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw verlengde abonnementstermijn.
 • De aanschaf van een jaarabonnement op Norton Ultimate Help Desk voor 1 apparaat komt in aanmerking voor volledige terugbetaling als het verzoek binnen 60 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van een jaarlijkse verlenging, binnen 60 dagen na afschrijving van de kosten, mits in beide gevallen nog geen gebruik is gemaakt van de services.
Maandabonnementen (maandelijkse verlengingen):
 • De aankoop van een maandabonnement komt in aanmerking voor ofwel: 
  •  Volledige terugbetaling, indien aangevraagd binnen 14 dagen na de aanschafdatum.
   OF
  • Na het verstrijken van de 14 dagen geldteruggarantie: een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw huidige abonnementstermijn.
 • Elke maandelijkse verlenging komt in aanmerking voor een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw verlengde abonnementstermijn.
 • De aanschaf van een maandabonnement op Norton Ultimate Helpdesk voor 3 apparaten of Privacy Monitor Assistant komt in aanmerking voor volledige terugbetaling als het verzoek binnen 14 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van maandelijkse verlengingen, binnen 14 dagen na de afschrijving ervan, mits in beide gevallen nog geen gebruik is gemaakt van de services.
Add-on abonnementen (gekoppeld aan een hoofdabonnement):
 • Annulering van contract voor hoofdabonnement:
  • Hiermee annuleert u tegelijkertijd het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing op het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen.
 • Annulering van contract voor add-on abonnement:
  • Alleen het add-on abonnement dat u wilt annuleren wordt geannuleerd. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing, maar alleen voor het add-on abonnementscontract dat u annuleert en waarvoor u terugbetaling vraagt.
Proefabonnementen (wanneer een betalingsmethode vereist is om een gratis proefperiode te starten):
 • Proefperiode voor jaarabonnementen:
  • Als u uw proefperiode niet annuleert, komt het abonnementsgeld voor het eerste jaar na afloop van uw proefperiode en vervolgens voor elk volgend jaar dat u het abonnement verlengt, in aanmerking voor ofwel:
   • Volledige terugbetaling onder onze 60 dagen geld-terug-garantie, indien aangevraagd binnen 60 dagen na het in rekening brengen.
    OF
   • Na het verstrijken van de 60 dagen geldteruggarantie: een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw verlengde abonnementstermijn.
 • Proefperiode voor maandabonnementen:
  • Als u uw proefversie niet annuleert, komen de abonnementskosten voor de eerste maand na afloop van uw proefversie in aanmerking voor ofwel:
   • Volledige terugbetaling onder onze 14 dagen geldteruggarantie, indien aangevraagd binnen 14 dagen na afschrijving van de kosten.
    OF
   • Na het verstrijken van de 14 dagen geldteruggarantie: een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw abonnementstermijn.
  • Elk volgend bedrag voor maandelijkse verlenging komt in aanmerking voor een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw abonnementstermijn.
Hoe kan ik mijn abonnementscontract opzeggen en terugbetaling aanvragen?
Neem contact met ons op of dien een verzoek in via livechat. Het verzoek wordt binnen enkele dagen verwerkt, en de terugbetaling wordt betaald via dezelfde betaalmethode als de methode die voor de betaling is gebruikt, tenzij onderling anders is overeengekomen.
 

Herroepingsrecht - alleen in de landen van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het VK

 • Binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk kunt u het wettelijk recht hebben uw overeenkomst om welke reden dan ook binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop uw bestelling wordt bevestigd, te herroepen. Dit wordt de 'Herroepingstermijn' genoemd.

 • Ga voor meer informatie naar Uw Herroepingsrecht uitoefenen.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise is een virusverwijderingsservice die wordt geleverd door Norton-experts.
Als zij het virus niet van uw apparaat kunnen verwijderen, heeft u recht op een terugbetaling, zelfs als geen ander terugbetalingsrecht van toepassing is. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:
 • U moet een abonnement op apparaatbeveiliging met automatische verlenging en antivirus hebben voor de virusverwijderingsservice.
 • Als we het virus niet kunnen verwijderen, wordt uw terugbetaling gebaseerd op de werkelijk betaalde prijs voor de huidige termijn van uw Norton-abonnement. Terugbetalingen zijn exclusief alle ontvangen kortingen of terugbetalingen en verminderd met de toepasselijke belastingen, met uitzondering van bepaalde staten en landen waarin belastingen in aanmerking komen voor terugbetaling.
 • Virus Protection Promise dekt alleen Windows-pc's en Mac-, Android- en/of iOS-apparaten. IoT-apparaten (Internet of Things) vallen hier niet onder.
 • Een aankoopbewijs kan vereist zijn als het abonnement via derden is gekocht.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en de restitutie is NIET van toepassing op, schade als gevolg van virussen.
 • Toepasselijke wet- of regelgeving(en) van het land waarin de virusverwijderingsservice wordt uitgevoerd, kunnen de beschikbaarheid of het dekkingsgebied van de Virus Protection Promise beperken of veranderen.
Licentie- en serviceovereenkomst
Wat is de Norton Virus Protection Promise?

Uitzonderingen op ons Annulerings- en terugbetalingsbeleid

 • De volgende aankopen komen op basis van ons beleid niet in aanmerking voor terugbetaling:

  • NFR-software (Not For Resale) en inbegrepen software;

  • Bepaalde aanbiedingen die samen met andere aanbiedingen van derden worden verkocht (bijv. wanneer een derde ons abonnement samen met een computer verkoopt);

  • Bepaalde aankopen die zijn voltooid en voldaan, en ook verlengd, door derden (bijv. appstore, provider, wederverkoper, retailer, leverancier enz.);

  • Herhalingsaankopen die eerder zijn terugbetaald; en

  • Norton-services die al zijn gebruikt of waarvan de set-up is uitgevoerd.

Ga naar Klantenservice en ondersteuning voor hulp bij uw abonnement en bestellingen.

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: kb20100113164023EN
Besturingssysteem: Android;Mac;Windows;iOS
Laatste wijziging: 23/01/2024