Andere producten

Annulerings- en terugbetalingsbeleid van NortonLifeLock

U kunt van gedachten veranderen, of uw behoeften kunnen veranderen, en daarvoor dient ons annulerings- en terugbetalingsbeleid, hoewel we het jammer zouden vinden u te zien gaan.

Bij aankoop via of facturering door derden (bijv. appstore, provider, retailer enz.) kan uw recht op annulering, retourzending en terugbetaling anders zijn. Lees uw aanbiedingsvoorwaarden voor meer informatie.

Ons beleid staat los van wettelijke rechten die u mogelijk volgens de wet heeft.

Voorkomen dat uw abonnement automatisch wordt verlengd

Hoe voorkomt u dat uw abonnement automatisch wordt verlengd en de kosten voor de verlenging in rekening worden gebracht?
Vóór de dag waarop de kosten in rekening zullen worden gebracht, hoeft u alleen maar het volgende te doen:
 • Contact met ons opnemen; of

 • Meld u aan bij uw account en:

  • Ga naar het tabblad Mijn Abonnementen ;

  • Klik op Abonnementsverlenging annuleren naast het abonnement waarvoor u de verlenging wilt annuleren; en

  • Bevestig uw annulering.

Het duurt meestal een paar uur voordat de wijziging van kracht wordt.
Gevolgen van de stopzetting van de automatische abonnementsverlenging:
 • Uw abonnement loopt door tot het einde van uw reeds betaalde abonnementsperiode, waarna het eindigt en niet automatisch wordt verlengd.

 • Eventuele voordelen verbonden aan abonnementen met automatische verlenging kunnen eindigen wanneer u de automatische verlenging van uw abonnement stopzet.

Add-on abonnementen:
 • In geval van add-on abonnementen die aan een hoofdabonnement zijn gekoppeld, wordt met het annuleren van de verlenging voor uw hoofdabonnement ook de verlenging voor de add-on abonnementen geannuleerd.

 • Bij het annuleren van de verlenging voor uw add-on abonnementen wordt de verlenging van uw hoofdabonnement echter niet geannuleerd, en de prijs voor uw verlenging wordt dienovereenkomstig aangepast.

Uw abonnementscontract annuleren en terugbetaling aanvragen

U kunt uw abonnementscontract opzeggen en een terugbetaling aanvragen volgens de onderstaande voorwaarden. Bij annulering moet u alle kopieën van de software van uw apparaat/apparaten deïnstalleren en verwijderen.
Jaarabonnementen (periode van één jaar of meer):
 • Onder onze geld-terug-garantie van 60 dagen komt de aanschaf van een jaarabonnement in aanmerking voor terugbetaling indien aangevraagd binnen 60 dagen na de aanschafdatum.

 • Iedere jaarlijkse verlenging komt ook in aanmerking voor volledige terugbetaling indien binnen 60 dagen na afschrijving van de verlengingskosten aangevraagd.

 • De aanschaf van een jaarabonnement op Norton Ultimate Helpdesk voor 1 apparaat of Privacy Monitor Assistant komt in aanmerking voor volledige terugbetaling als het verzoek binnen 60 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van een jaarlijkse verlenging, binnen 60 dagen na de afschrijving ervan, mits in beide gevallen nog geen gebruik is gemaakt van de services.

Maandabonnementen (maandelijkse verlengingen):
 • De aanschaf van een maandabonnement komt in aanmerking voor terugbetaling indien het verzoek binnen 14 dagen na de aanschafdatum is ingediend.

 • Maandelijkse verlengingen komen niet in aanmerking voor een terugbetaling.

 • De aanschaf van een maandabonnement op Norton Ultimate Helpdesk voor 3 apparaten of Privacy Monitor Assistant komt in aanmerking voor volledige terugbetaling als het verzoek binnen 14 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van maandelijkse verlengingen, binnen 14 dagen na de afschrijving ervan, mits in beide gevallen nog geen gebruik is gemaakt van de services.

Add-on abonnementen (gekoppeld aan een hoofdabonnement):
 • Annulering van contract voor hoofdabonnement:

  • Hiermee annuleert u tegelijkertijd het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing op het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen.

 • Annulering van contract voor add-on abonnement:

  • Alleen het add-on abonnement dat u wilt annuleren wordt geannuleerd. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing, maar alleen voor het add-on abonnementscontract dat u annuleert en waarvoor u terugbetaling vraagt.

Proefabonnementen (wanneer een betalingsmethode vereist is om een gratis proefperiode te starten):
 • Proefperiode voor jaarabonnementen:

  • Als u uw proefperiode niet annuleert, komt het abonnementsgeld voor het eerste jaar na afloop van uw proefperiode en vervolgens voor elk volgend jaar dat u het abonnement verlengt, in aanmerking voor volledige terugbetaling, indien aangevraagd binnen 60 dagen nadat het in rekening is gebracht.

 • Proefperiode voor maandabonnementen:

  • Als u uw proefperiode niet annuleert, komt het abonnementsgeld voor de eerste maand na afloop van uw proefperiode in aanmerking voor volledige terugbetaling, indien aangevraagd binnen 14 dagen nadat het in rekening is gebracht.

  • De daaropvolgende maandelijkse verlengingskosten komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Hoe kan ik mijn abonnementscontract opzeggen en terugbetaling aanvragen?
Neem contact met ons op of dien een verzoek in via livechat (niet in alle landen beschikbaar). Het verzoek wordt binnen enkele dagen verwerkt, en de terugbetaling wordt betaald via dezelfde betaalmethode als de methode die voor de betaling is gebruikt, tenzij onderling anders is overeengekomen.

Annuleer uw abonnementscontract en vraag om terugbetaling - alleen Nederland en het VK

U kunt uw abonnementscontract opzeggen en een terugbetaling aanvragen volgens de onderstaande voorwaarden. Bij annulering moet u alle kopieën van de software van uw apparaat/apparaten deïnstalleren en verwijderen.
Jaarabonnementen (periode van één jaar of meer):
 • Onder onze geld-terug-garantie van 60 dagen komt de aanschaf van een jaarabonnement in aanmerking voor terugbetaling indien aangevraagd binnen 60 dagen na de aanschafdatum.

 • Iedere jaarlijkse verlenging komt in aanmerking voor ofwel:

  • Volledige terugbetaling onder onze 60 dagen geld-terug-garantie, indien aangevraagd binnen 60 dagen na het in rekening brengen.

   OF

  • Na het verstrijken van de 60 dagen geld-terug-garantie: een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw verlengde abonnementstermijn, beginnend de maand nadat u om terugbetaling heeft verzocht.

 • De aanschaf van een jaarabonnement op Norton Ultimate-helpdesk voor 1 apparaat komt in aanmerking voor volledige terugbetaling als het verzoek binnen 60 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van een jaarlijkse verlenging, binnen 60 dagen na de afschrijving ervan, mits in beide gevallen nog geen gebruik is gemaakt van de services.

Add-on abonnementen (gekoppeld aan een hoofdabonnement):
 • Annulering van contract voor hoofdabonnement:

  • Hiermee annuleert u tegelijkertijd het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing op het contract voor uw hoofdabonnement en alle daaraan gekoppelde add-on abonnementen.

 • Annulering van contract voor add-on abonnement:

  • Alleen het add-on abonnement dat u wilt annuleren wordt geannuleerd. Dezelfde terugbetalingsrechten als hierboven zijn van toepassing, maar alleen voor het add-on abonnementscontract dat u annuleert en waarvoor u terugbetaling vraagt.

Proefabonnementen (wanneer een betalingsmethode vereist is om een gratis proefperiode te starten):
 • Als u uw proefperiode niet annuleert, komt het abonnementsgeld voor het eerste jaar na afloop van uw proefperiode en vervolgens voor elk volgend jaar dat u het abonnement verlengt, in aanmerking voor ofwel:

  • Volledige terugbetaling onder onze 60 dagen geld-terug-garantie, indien aangevraagd binnen 60 dagen na het in rekening brengen.

   OF

  • Na het verstrijken van de 60 dagen geld-terug-garantie: een pro rata terugbetaling van de resterende dagen in uw verlengde abonnementstermijn, beginnend de maand nadat u om terugbetaling heeft verzocht.

Hoe kan ik mijn abonnementscontract opzeggen en terugbetaling aanvragen?
Neem contact met ons op of dien een verzoek in via livechat. Het verzoek wordt binnen enkele dagen verwerkt, en de terugbetaling wordt betaald via dezelfde betaalmethode als de methode die voor de betaling is gebruikt, tenzij onderling anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht - alleen in de landen van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het VK

 • Binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk kunt u het wettelijk recht hebben uw overeenkomst om welke reden dan ook binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop uw bestelling wordt bevestigd, te herroepen. Dit wordt de 'Herroepingstermijn' genoemd.

 • Ga voor meer informatie naarUw Herroepingsrecht uitoefenen.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise is een virusverwijderingsservice die wordt geleverd door Norton-experts. Als zij het virus niet van uw apparaat kunnen verwijderen, heeft u recht op een terugbetaling, zelfs als geen ander terugbetalingsrecht van toepassing is. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:
 1. U moet een abonnement op apparaatbeveiliging met automatische verlenging en antivirus hebben voor de virusverwijderingsservice.

 2. Als we het virus niet kunnen verwijderen, wordt uw terugbetaling gebaseerd op de werkelijk betaalde prijs voor de huidige termijn van uw abonnement. Als u een abonnement van Norton in combinatie met een andere aanbieding van Norton of een aanbieding van derden heeft gekocht, is uw terugbetaling beperkt tot de prijs van uw abonnement voor de huidige termijn en zal dit bedrag de betaalde totaalprijs niet overschrijden. Terugbetalingen zijn exclusief alle ontvangen kortingen of terugbetalingen en verminderd met de toepasselijke belastingen, met uitzondering van bepaalde staten en landen waarin belastingen in aanmerking komen voor terugbetaling.

 3. Met uitzondering van Japan geldt, dat als u een abonnement met vaste termijn heeft gekocht via ons retailkanaal en de Virus Protection Promise heeft verworven door abonnementsverlenging te activeren, u de voordelen van de Virus Protection Promise onmiddellijk verliest als u automatische verlenging van uw abonnement binnen het eerste jaar stopzet.

 4. Virus Protection Promise dekt alleen pc's, Mac-, Android- en/of iOS-apparaten, en geen IoT (Internet of Things)-apparaten, zoals bijvoorbeeld televisies, camera's, thermostaten, koelkasten en babyfoons.

 5. Een aankoopbewijs kan vereist zijn als het abonnement via derden is gekocht.

 6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en de restitutie is NIET van toepassing op, schade als gevolg van virussen.

 7. Toepasselijke wet- of regelgeving(en) van het land waarin de virusverwijderingsservice wordt uitgevoerd, kunnen de beschikbaarheid of het dekkingsgebied van de Virus Protection Promise beperken of veranderen.

Klik op hier voor uitgebreide informatie en om de algemene voorwaarden van Norton Virus Protection Promise voor uw land te raadplegen.

Uitzonderingen op ons Annulerings- en terugbetalingsbeleid

 • De volgende aankopen komen op basis van ons beleid niet in aanmerking voor terugbetaling:

  • NFR-software (Not For Resale) en inbegrepen software;

  • Bepaalde aanbiedingen die samen met andere aanbiedingen van derden worden verkocht (bijv. wanneer een derde ons abonnement samen met een computer verkoopt);

  • Bepaalde aankopen die zijn voltooid en voldaan, en ook verlengd, door derden (bijv. appstore, provider, wederverkoper, retailer, leverancier enz.);

  • Herhalingsaankopen die eerder zijn terugbetaald; en

  • Norton-services die al zijn gebruikt of waarvan de set-up is uitgevoerd.

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: kb20100113164023EN
Besturingssysteem: windows,mac,android,ios
Laatste wijziging: 18/11/2021