Andere producten

Het vertrouwensniveau van uw netwerk en apparaten wijzigen

Het vertrouwensniveau bepaalt het standaardtoegangsniveau dat apparaten op uw netwerk tot uw computer hebben. Elk apparaat op uw netwerk dat niet uitdrukkelijk als Vertrouwd of Beperkt is gelabeld, gebruikt het vertrouwensniveau van uw netwerk. Het eerste vertrouwensniveau van het netwerk wordt op basis van uw computerconfiguratie ingesteld.

Wijzig het vertrouwensniveau van een apparaat alleen in Volledig vertrouwd als het om een bekend apparaat gaat dat met uw netwerk is verbonden.

Het vertrouwensniveau van een apparaat kan als Gedeeld worden beschouwd wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De computer moet geen openbaar IP-adres hebben.

  Alleen pc's met een rechtstreekse verbinding met internet hebben een openbaar IP-adres.

 • De computer moet verbonden zijn met een LAN via een beveiligde verbinding.

 • De netwerkcategorie moet privé zijn in Windows Vista.

Bovendien heeft een apparaat in de volgende gevallen het vertrouwensniveau Gedeeld:

 • Wanneer de computer op het netwerk een of meer gedeelde mappen of printers heeft

 • Wanneer de computer compatibel is met Media Center (als u bijvoorbeeld Windows XP Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional of Windows 7 Ultimate hebt)

Als u een onbeveiligd draadloos netwerk gebruikt, is het vertrouwensniveau van alle apparaten op het netwerk standaard Beveiligd.

Het vertrouwensniveau van een apparaat is ook afhankelijk van het vertrouwensniveau van het netwerk. Wanneer u het vertrouwensniveau van een netwerk wijzigt, wijst Norton 360 Online hetzelfde vertrouwensniveau toe aan alle apparaten die met dat netwerk zijn verbonden. Norton 360 Online brengt geen wijzigingen aan in het vertrouwensniveau van de apparaten die u afzonderlijk vertrouwt of beperkt.

U kunt deze instellingen wijzigen als u het vertrouwensniveau wilt veranderen voor:

 • Uw netwerk

 • Apparaten die met de Netwerkbeveiligingskaart zijn verbonden

Het vertrouwensniveau van uw netwerk wijzigen

 1. Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton 360 Online.

 2. Klik op Mijn netwerk onder Gedetailleerde instellingen in het venster Instellingen.

 3. Klik op Configureren in de rij Netwerkbeveiligingskaart.

 4. Klik in het venster Netwerkbeveiligingskaart rechts van Netwerkdetails op Bewerken.

 5. Klik in het venster Netwerkdetails bewerken naast Vertrouwensniveau op Bewerken.

  In het venster Netwerkdetails bewerken kunt u de netwerkdetails bekijken voordat u het vertrouwensniveau wijzigt.

 6. Klik op een van deze opties om een vertrouwensniveau van een netwerk te selecteren in het venster Vertrouwensniveau voor het netwerk bewerken:

  VOLLEDIG VERTROUWD

  Hiermee wordt het netwerk aan de lijst Vertrouwd toegevoegd.

  Al het netwerkverkeer dat uw computer van een vertrouwd netwerk ontvangt, wordt gefilterd en door de firewall gelaten. Bekende aanvallen en infecties worden echter nog steeds gecontroleerd. Selecteer deze instelling alleen wanneer u zeker weet dat het netwerk helemaal veilig is.

  GEDEELD

  Hiermee wordt het netwerk aan de lijst Gedeeld toegevoegd.

  Al het netwerkverkeer dat uw computer van een gedeeld netwerk bereikt, wordt gefilterd. Alleen gedeelde bronnen op uw computer, zoals bestanden, mappen en printers, zijn toegestaan. Selecteer deze instelling als de firewall u moet beschermen tegen al het verkeer met uitzondering van verkeer dat betrekking heeft op het delen van bestanden en printers.

  BEVEILIGD

  Hiermee wordt het netwerk aan de lijst Beveiligd toegevoegd.

  Een netwerk heeft het vertrouwensniveau Beveiligd, wanneer het niet als Vertrouwd, Gedeeld of Beperkt is geclassificeerd. U blijft beveiligd tegen bekende aanvallen en ander onverwacht verkeer.

  BEPERKT

  Hiermee wordt het netwerk aan de lijst Beperkt toegevoegd.

  De apparaten in een beperkt netwerk kunnen niet met uw computer communiceren. U kunt het netwerk echter blijven gebruiken om te surfen of e-mails te verzenden, en voor andere communicatie.

 7. Klik op OK.

Het vertrouwensniveau van een apparaat wijzigen

 1. Klik in het hoofdvenster van Norton 360 Online op Instellingen.

 2. Klik op Mijn netwerk in het venster Instellingen.

 3. Klik onder Netwerkbeveiligingskaart in de rij Vertrouwensbeheer op Configureren.

 4. Voer in het venster Netwerkbeveiligingskaart een van de onderstaande handelingen uit:

  • Als u het vertrouwensniveau van een handmatig toegevoegd apparaat wilt wijzigen, klikt u in de netwerkkaart op dat apparaat.

  • Als u het vertrouwensniveau van een handmatig toegevoegd apparaat wilt wijzigen, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Netwerkdetails het item Local Area Connection en klikt u vervolgens op het apparaat.

 5. Klik in het vak met apparaatdetails, naast Vertrouwensniveau, op Bewerken.

 6. Klik op een van deze opties om een vertrouwensniveau van een apparaat te selecteren in het venster Vertrouwensniveau van het apparaat bewerken :

  VOLLEDIG VERTROUWD

  Hiermee wordt een apparaat aan de lijst Volledig vertrouwd toegevoegd.

  Apparaten met dit vertrouwensniveau worden alleen op bekende aanvallen en infecties gecontroleerd. Selecteer deze instelling alleen wanneer u zeker weet dat het apparaat helemaal veilig is.

  BEPERKT

  Hiermee wordt een apparaat aan de lijst Beperkt toegevoegd.

  Beperkte apparaten hebben geen toegang tot uw computer.

  NETWERKVERTROUWEN GEBRUIKEN (vertrouwensniveau)

  Hiermee wordt een apparaat aan een standaard vertrouwensniveau toegevoegd

  Apparaten die van het niveau Volledig vertrouwd of Beperkt worden verwijderd, krijgen het standaard vertrouwensniveau van het netwerk. Het vertrouwensniveau van het netwerk kan Volledig vertrouwd, Beperkt, Beschermd of Gedeeld zijn.

 7. Klik op OK.

  Het vertrouwensniveau van elk beperkt apparaat wordt weergegeven op het pictogram van het apparaat.

De Netwerkbeveiligingskaart

Apparaten op de Netwerkbeveiligingskaart bekijken

Het IP-adres van een computer zoeken

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v9802264_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 31/03/2011