Andere producten

Bestanden en mappen aan een back-upset toevoegen

Bij het maken van een back-up bent u niet beperkt tot de bestanden die Norton 360 Online automatisch detecteert en in de bestandscategorieën plaatst. U kunt bestanden toevoegen aan de set bestanden waarvan een back-up moet worden gemaakt, en bestanden ook van een back-up uitsluiten.

Met Norton 360 Online kunt u bestanden of mappen op uw computer selecteren die in uw back-up moeten worden opgenomen. Via de optie Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten op het tabblad Wat in het venster Back-upsets beheren kunt u bestanden en mappen toevoegen aan een back-upset.

U kunt ook met de rechtermuisknop op bestanden of mappen klikken en deze aan een back-upset toevoegen met behulp van de Norton 360 Online-optie in het snelmenu. Het snelmenu is beschikbaar nadat u uw back-up hebt geconfigureerd en wanneer de vensters Back-upsets beheren en Bestanden herstellen gesloten zijn. Wanneer u een bestand aan de back-upset toevoegt, geeft Norton 360 Online de informatie weer in het venster dat verschijnt wanneer u op de optie Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten klikt. U kunt alle bestanden en mappen bekijken die u aan de back-up hebt toegevoegd.

U kunt ook de optie Verwijderen uit lijst gebruiken om een toevoeging te verwijderen uit de lijst met items voor opname in of uitsluiting van de back-up. Deze optie staat in het venster dat verschijnt wanneer u op Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten klikt.

Een bestand aan een back-upset toevoegen

 1. Klik in het hoofdvenster van Norton 360 Online op Back-up en vervolgens op Back-upsets beheren.

 2. Klik op Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten op het tabblad Wat.

 3. Klik op Bestand opnemen in het venster dat verschijnt.

 4. Navigeer in het geopende bestandsselectievenster naar het bestand dat u wilt toevoegen. Klik op het bestand om het te selecteren en klik dan op Openen.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in het venster Back-upsets beheren op Instellingen opslaan om de instellingen op te slaan.

Een map aan een back-upset toevoegen

 1. Klik in het hoofdvenster van Norton 360 Online op Back-up en vervolgens op Back-upsets beheren.

 2. Klik op Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten op het tabblad Wat.

 3. Klik op Map opnemen in het venster dat verschijnt.

 4. Navigeer in het geopende bestandsselectievenster naar de map die u wilt toevoegen. Klik vervolgens op OK.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in het venster Back-upsets beheren op Instellingen opslaan om de instellingen op te slaan.

Een bestand of map toevoegen aan een back-upset in Windows Verkenner

 1. Klik met de rechtermuisknop in Windows Verkenner op het bestand en klik vervolgens op Norton 360 Online > Aan back-up toevoegen.

  De optie Aan back-up toevoegen in het snelmenu wordt pas ingeschakeld nadat u uw back-up hebt geconfigureerd en wanneer de vensters Back-upsets beheren en Bestanden herstellen zijn gesloten.

 2. Klik op de back-upset waaraan u het bestand of de map wilt toevoegen.

Bestandscategorieën voor back-up

Bestanden en mappen van een back-upset uitsluiten

Back-upset

Bestandscategorieën voor back-up

Een back-up van de bestanden maken

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v7923620_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 28/10/2011