Andere producten

Voorbereiding voor back-ups

Na installatie van Norton 360 Online moet u de back-up van Norton 360 Online configureren om back-ups te kunnen maken van de belangrijke bestanden op uw computer. In Norton 360 Online kunt u automatisch of op een bepaald tijdstip een back-up van belangrijke bestanden maken. U kunt de back-upinstellingen die u hier opgeeft, op een later tijdstip nog altijd wijzigen.

Kies de volgende instellingen wanneer u een back-up maakt:

Overzicht

U kunt verschillende taken met back-upsets uitvoeren, zoals het maken, verwijderen en hernoemen van back-upsets.

U kunt ook details met betrekking tot een bepaalde back-upset bekijken, zoals de grootte en de beschikbare bestanden.

Wat

U kunt kiezen uit verschillende bestandstypen, zoals foto's, documenten en muziek. U kunt ook afzonderlijke bestanden opgeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Bronnen

    Hiermee kunt u een bron selecteren vanwaar u een back-up wilt maken van uw bestanden.

    Norton Backup zal afhankelijk van de locaties die u selecteert, uitgebreid of kort zijn.

  • Bestandstypen

    Hiermee kunt u een bestandscategorie voor back-up opnemen of uitsluiten.

    U kunt een bestand of map aan de back-up toevoegen of ervan uitsluiten. U kunt ook de optie Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten gebruiken om de toegevoegde en uitgesloten bestanden en mappen te bekijken. Daarnaast kunt u de optie Bestandstype bewerken gebruiken om bestandsextensies in elke bestandscategorie te bewerken. Wanneer u Bestandstype bewerken inschakelt, kunt u bestandsextensies toevoegen, bewerken of verwijderen in elke back-upcategorie via de optie Configureren.

Waar

U kunt elke opslaglocatie kiezen die in Norton 360 Online wordt voorgesteld voor back-ups. Welke locaties dat zijn, hangt af van de pc en de aangesloten apparatuur.

U kunt uw back-ups opslaan op externe media zoals cd, dvd, blu-ray-schijf of iPod. U kunt uw back-ups ook opslaan op een netwerkstation, verwisselbaar flash-geheugenstation of op de vaste schijf van de pc.

Het is niet veilig een back-up van uw bestanden te maken naar een locatie waar uw bronbestanden beschikbaar zijn. Als er dan iets misgaat met de hardware, kunt u uw gegevens kwijtraken.

U kunt de bestanden waarvan u al een back-up hebt gemaakt, verwijderen. U kunt ook beslissen of u uw back-ups wilt verifiëren via de optie Back-up verifiëren.

Wanneer

U kunt Norton 360 Online back-ups van uw gegevens laten maken wanneer uw computer niet actief is. U kunt ook een periodiek back-upschema instellen of u kunt handmatig een back-up van de bestanden maken.

Voordat een back-up wordt uitgevoerd, controleert Norton 360 Online de bestanden op de computer zodat de back-up zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Tijdens deze eerste controle telt Norton 360 Online het aantal bestanden waarvan mogelijk een back-up moet worden gemaakt. Norton 360 Online legt ook het bestandstype en de grootte van deze bestanden vast. Dit proces neemt meestal slechts enkele minuten in beslag wanneer u de eerste keer een back-up uitvoert.

Bestanden en mappen aan een back-upset toevoegen

Een back-uplocatie selecteren

Een back-upschema bekijken of wijzigen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v7922432_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 05/10/2011