Beheren Back-upsets - Waar

Op het tabblad Waar van het venster Back-upsets beheren staan de back-upbestemmingen die op dit moment door uw pc worden geïdentificeerd. Als u vindt dat een andere bestemming moet worden vermeld, kunt u met de koppeling Lijst vernieuwen de lijst bijwerken.

Als een schijfstation nog steeds niet in de lijst wordt weergegeven, controleert u of het schijfstation stevig is aangesloten en klikt u vervolgens nogmaals op Lijst vernieuwen.

Selecteer het back-updoel dat het beste bij uw back-upbehoeften past. U kunt de volgende informatie over een back-updoel bekijken voordat u uw selectie maakt:

Bestemming

Hier wordt de naam van het back-updoel weergegeven

Beschikbaar

Hier wordt de grootte weergegeven die op uw back-updoel beschikbaar is

Totaal

Hier wordt de totale grootte van het back-updoel weergegeven

De opslagcapaciteit die voor een back-up is vereist, wordt berekend nadat alle bestanden zijn geselecteerd.

Berekeningen zijn gebaseerd op een cd van 700 MB en een dvd van 4,37 GB.

Wanneer u het cd- of dvd-station voor het eerst als de back-uplocatie selecteert, vraagt Norton 360 Online u het optische back-upstation op uw computer te configureren. U kunt het optische stuurprogramma installeren via Norton 360 Online.

Selecteer de optie Back-up verifiëren om te zorgen dat Norton 360 Online de back-upbestanden goed heeft geschreven. Deze optie is handig voor back-ups naar cd of dvd, omdat deze schijven beschadigd kunnen raken wanneer ze niet goed worden gehanteerd, wat tot opnamefouten leidt.

Via de optie Bestanden verwijderen waarvan een back-up is gemaakt onder op het tabblad kunt u de bestanden verwijderen waarvan eerder een back-up is gemaakt. Wanneer u op deze optie klikt, geeft Norton 360 Online een venster weer waarin u een keuze kunt maken uit de lijst met back-upsets in uw back-up. Wilt u de bestanden uitsluiten die u uit toekomstige back-upactiviteiten hebt verwijderd, dan moet u de selectie van de bestanden op het tabblad Wat van het venster Back-upsets beheren ongedaan maken.

Een back-uplocatie selecteren

Norton Backup Drive

Gemaakte back-ups van bestanden verwijderen

Oplossingen voor back-upproblemen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7821431_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 09/09/2011