Pc-afstelling

Wanneer de taakactiviteit in Norton 360 Online is uitgevoerd, wordt elke activiteit in het venster Pc-afstelling weergegeven met een kort overzicht van de resultaten.

Norton 360 Online voert de volgende taken van Pc-afstelling uit die u hebt geselecteerd:

Tijdelijke Internet Explorer-bestanden

Hiermee worden de tijdelijke bestanden verwijderd die na surfen op internet op de vaste schijf van uw pc zijn achtergelaten.

Tijdelijke Windows-bestanden

Hiermee worden onnodige bestanden verwijderd die in tijdelijke Windows-mappen zijn achtergelaten, nadat een programma is geïnstalleerd of bijgewerkt.

Internet Explorer-geschiedenis

Hiermee wordt onnodige webpaginageschiedenis verwijderd die in de geschiedenismap van uw internetbrowser is achtergelaten.

Schijfoptimalisatie

Hiermee worden uw vaste schijf en vrije ruimte gedefragmenteerd.

Register opruimen

Hiermee worden onnauwkeurige en verouderde items in het Windows-register verwijderd die fouten kunnen veroorzaken.

Norton 360 Online voert aan de hand van de geselecteerde opties voor Pc-afstelling de specifieke taken uit in het venster Pc-afstelling. Als u bijvoorbeeld de optie Schijfoptimalisatie hebt geselecteerd, verschijnt alleen de taak Schijfoptimalisatie in het venster Pc-afstelling

In de rechterkolom ziet u onder Status of een taak is voltooid, of problemen zijn gevonden, of een taak is geannuleerd en of verdere actie is vereist. Wanneer de activiteiten zijn voltooid, kunt u specifiekere informatie bekijken over eventuele verdere actie die is vereist.

U kunt voor sommige activiteiten in de kolom Status op de koppeling Details weergeven klikken om gedetailleerdere informatie op te roepen.

Als een probleem is opgetreden waarvoor u stappen moet ondernemen, verschijnt in de kolom Status een bericht waarin wordt vermeld welke stappen u moet nemen.

Wat te doen wanneer een beveiligingsrisico wordt gevonden

Reageren op gedetecteerde beveiligingsrisico's tijdens een scan

Informatie over acties als Norton 360 Online een bestand niet kan repareren

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7786151_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 16/10/2011