Beveiligings- en prestatiescans plannen

Via de instellingen van Taakplanner kunt u Norton 360 Online uw systeem automatisch op beveiligings- en prestatieproblemen laten controleren. U kunt opgeven wanneer en hoe vaak Norton 360 Online deze controles uitvoert.

De volgende opties zijn beschikbaar voor het plannen van beveiligings- en prestatiescans:

Automatisch (Aanbevolen)

Met deze optie wordt uw pc op beveiligings- en prestatieproblemen gecontroleerd wanneer de pc niet actief is.

Deze optie biedt maximale beveiliging.

Wekelijks

Met deze optie wordt uw pc een of meer keer per week gecontroleerd op beveiligings- en prestatieproblemen.

U kunt de dagen van de week en het tijdstip van de dag selecteren waarop de scan moet worden uitgevoerd.

Maandelijks

Met deze optie wordt uw pc een keer per maand gecontroleerd op beveiligings- en prestatieproblemen.

U kunt de dag van de maand en het tijdstip van de dag selecteren waarop de scan moet worden uitgevoerd.

Handmatig schema

Met deze optie wordt geen geplande beveiligings- of prestatiescan van uw pc uitgevoerd.

Als u deze optie kiest, moet u regelmatig handmatige beveiligings- en prestatiescans van uw pc uitvoeren om de beveiliging in stand te houden.

Computerprestaties worden geoptimaliseerd als u cruciale bewerkingen plant zodat deze worden uitgevoerd wanneer de computer niet actief is. Wanneer u de scans wekelijks of maandelijks plant en de optie Alleen uitvoeren tijdens inactiviteit selecteert, scant Norton 360 Online uw computer wanneer deze niet actief is. Het is raadzaam de optie Alleen uitvoeren tijdens inactiviteit te selecteren om de computerprestaties te optimaliseren.

Beveiligings- en prestatiescans plannen

  1. Klik in het hoofdvenster van Norton 360 Online op Instellingen.

  2. Klik in het venster Instellingen op Instellingen van Taakplanner.

  3. Selecteer een optie op het tabblad Planning onder Plannen.

    Wanneer u de optie Wekelijks of Maandelijks selecteert, moet u het tijdstip en de datum selecteren waarop de automatische taken moeten worden uitgevoerd. U kunt ook opgeven dat de automatische taken alleen mogen worden uitgevoerd wanneer de pc niet actief is.

  4. Klik op Toepassen.

  5. Klik op Sluiten.

Automatische taken plannen

Taakplanner-instellingen

Back-ups plannen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v7734375_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 27/10/2011