Andere producten

Bestanden herstellen

Met een goede back-up kunt u, indien nodig, uw bestanden herstellen. Norton 360 Online biedt een eenvoudige methode voor het opslaan van van uw back-upbestanden.

Norton 360 Online geeft standaard de back-uplocatie weer van de recentste back-upset, evenals de oorspronkelijke locaties van de bestanden.

Wanneer u bestanden wilt herstellen, kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Herstellen vanaf

U kunt een willekeurige back-upset kiezen om de bestanden te herstellen.

Als u een back-up van uw gegevens hebt gemaakt op externe media, moet u deze op uw computer aansluiten om de bestanden te herstellen. Norton 360 Online vermeldt alle back-upsets waarvoor u back-ups hebt uitgevoerd en die uw pc op dit moment kan detecteren.

Bestanden

U kunt de back-upbestanden herstellen in een back-upset die u hebt geselecteerd. Met de optie Zoeken kunt u op naam naar bestanden zoeken en het geselecteerde bestand toevoegen dat u wilt herstellen. U kunt ook de optie Alle bestanden en categorieën herstellen naast de kop Bestanden kiezen om alle bestandscategorieën te selecteren. Daarnaast kunt u op basis van bestandscategorieën en mappen naar back-upbestanden bladeren via de optie Naar bestanden en mappen bladeren.

U kunt de back-upbestanden in een back-upset filteren op de back-upbestandscategorieën.

Herstellen naar

U kunt naar de oorspronkelijke locaties van de bestanden herstellen, of naar een nieuwe locatie navigeren waar u uw bestanden kunt herstellen. Norton 360 Online geeft het totaal aantal bestanden en de totale grootte van de bestanden weer die u voor herstel hebt geselecteerd.

Als op de oorspronkelijke locatie nog bestanden met dezelfde naam staan, worden deze vervangen door de bestanden die u herstelt.

Als u back-ups van bestanden naar cd's of dvd's hebt gemaakt, moet u niet proberen de bestanden rechtstreeks vanaf de back-upschijven naar uw pc te kopiëren. Wanneer Norton 360 Online back-ups van bestanden naar cd's of dvd's maakt, moeten deze soms tussen twee schijven worden gesplitst. Wanneer u dus een bestand direct vanaf een schijf terugkopieert, wordt soms slechts een deel van het bestand gekopieerd. Zulke bestanden lijken beschadigd wanneer u ze probeert te gebruiken. Laat daarom altijd Norton 360 Online uw bestanden herstellen.

Bestanden herstellen

  1. Klik in het hoofdvenster van Norton 360 Online op Back-up en vervolgens op Bestanden herstellen.

  2. In het venster Bestanden herstellen voert u een of meer van de volgende handelingen uit:

    • Wijzig onder Herstellen vanaf waarvandaan u wilt herstellen.

    • Geef onder Bestanden op wat u wilt herstellen.

    • Wijzig onder Herstellen naar waarheen u wilt herstellen.

  3. Klik op Bestanden herstellen.

  4. Volg de instructies op het scherm om het herstellen van de bestanden te voltooien.

Bestanden herstellen met Autorun Restore van Norton 360 Online

Een hersteldoel kiezen

Bestanden selecteren om te herstellen

Aangeven vanwaaruit bestanden moeten worden hersteld

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v6958542_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 28/10/2011